Toàn bộ những cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong đề thi Flyers Cambridge

Kỳ thi Flyers Cambridge là kì thi thứ 3 trong bộ ba kỳ thi của Cambridge dành cho các bạn ở độ tuổi từ 7 – 12 tuổi. Kỳ thi này rất quan trọng đối với các bạn lớp 5 khi các trường chuyên THCS dần lấy điểm thi Flyers để đánh giá và làm tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào. Bài viết này của FLYER sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập toàn bộ những cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong đề thi Flyers Cambridge.

Bài trước: Danh sách đầy đủ từ vựng thường gặp trong bài thi Flyers Cambridge

1. 20 cấu trúc ngữ pháp trong đề thi Flyers Cambridge

Past continuous – Quá khứ tiếp diễn (đối với các hành động bị gián đoạn và đang diễn ra)
I was walking down the road when I saw her. It was a very cold day and snow was falling.
Present perfect – Hiện tại hoàn thành
Have you ever been to the circus?
He’s just eaten his dinner
Be going toIt isn’t going to rain today.
May
The bus may not come today because there is a lot of snow.
Shall (để gợi ý)Shall we have a picnic in the park?
CouldYou could invite Robert to the football game.
ShouldShould we take a towel to the swimming pool?
Tag questions – Câu hỏi đuôi
That’s John’s book, isn’t it?
Adverbs – Trạng từ
I haven’t bought my brother’s birthday present yet.
Conjunctions – Liên từI didn’t want to walk home so I went on the bus.

If clauses (câu điều kiện loại 0)If it’s sunny, we go swimming.
Where clauses (mệnh đề với “Where”)
My grandmother has forgotten where she put her glasses.
Before/after clauses (mệnh đề với “Before”/”After”)

 

 

I finished my homework before I played football.

Be/look/sound/feel/taste/smell likeWhat’s your new teacher like?
That sounds like the baby upstairs. I think he’s crying.

Make somebody/something + adj
That smell makes me hungry!

What time …?
What time does the film start?

What else/next?
What else shall I draw?

See you soon/later/tomorrow …See you next week, Mrs. Ball!

Be made ofThe toy is made of wood.

Tải file tóm tắt 12 cấu trúc ngữ pháp Flyers Cambridge:

3. Bài tập rèn luyện kỹ năng viết trình độ Flyers

Sau khi ôn tập bộ từ vựng và ngữ pháp của trình độ Flyers, ba mẹ có thể cho bé luyện tập bộ tài liệu luyện viết được Cambridge biên soạn dành riêng cho trình độ này.

TẢI BÀI TẬP RÈN KỸ NĂNG VIẾT FLYERS TẠI ĐÂY

ĐÁP ÁN BỘ BÀI TẬP RÈN KỸ NĂNG VIẾT FLYERS TẠI ĐÂY

Phụ huynh cũng có thể tham khảo phòng luyện thi ảo Cambridge  tại đây với kho đề thi được biên soạn cập nhật liên tục: https://flyer.vn/

Linh Đan Nguyen Thi
Linh Đan Nguyen Thi
“If I love myself, I love you. If I love you, I love myself.” – Rumi 🍀beloved🍀

Related Posts

Comments

Stay Connected

0FansLike
1,200FollowersFollow
8,800SubscribersSubscribe

Recent Stories