Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ của chúng tôi được cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Giải thích và định nghĩa

Diễn giải

Các từ mà chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Nghĩa của các định nghĩa sau đây sẽ không thay dổi bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Vì mục đích của các Điều khoản dịch vụ này:

 • “Công ty liên kết” nghĩa là một thực thể kiểm soát, chịu sự kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là sở hữu từ 50% trở lên cổ phần, lợi ích vốn chủ sở hữu hoặc chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc tổ chức khác thẩm quyền chủ quản.
 • “Tài khoản” có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.
 • “Công ty” (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Công ty Cổ phần Công nghệ FLYER hoặc Phòng thi ảo FLYER.
 • “Quốc gia” có nghĩa là Việt Nam.
 • “Nội dung” đề cập đến nội dung như văn bản, hình ảnh hoặc thông tin khác có thể được đăng, tải lên, liên kết tới hoặc cung cấp theo cách khác bởi Bạn, bất kể hình thức của nội dung đó.
 • “Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • “Phản hồi” có nghĩa là phản hồi, đổi mới hoặc đề xuất do Bạn gửi về các thuộc tính, hiệu suất hoặc tính năng của Dịch vụ của chúng tôi.
 • “Dịch vụ” đề cập đến Trang web, Ứng dụng trên điện thoại (Mobile app).
 • “Điều khoản Dịch vụ” (còn được gọi là “Điều khoản”) có nghĩa là các Điều khoản Dịch vụ này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ. Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này được tạo bởi Trình tạo Điều khoản Dịch vụ của TermsFeed.
 • “Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba” có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp có thể được Dịch vụ hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp.
 • “Trang web” đề cập đến “Luyện thi Cambridge & TOEFL Primary”, truy cập từ https://flyer.vn/.
 • “Bạn” có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Thoả thuận

Đây là các Điều khoản Dịch vụ chi phối việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận hoạt động giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản Dịch vụ này đặt ra các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản Dịch vụ này thì Bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách luật bảo vệ bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Tài khoản người dùng

Khi Bạn tạo tài khoản với Chúng tôi, Bạn phải cung cấp cho Chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Việc không làm như vậy sẽ cấu thành vi phạm Điều khoản, điều này có thể dẫn đến việc tài khoản của Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi bị chấm dứt ngay lập tức.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà Bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và đối với bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào dưới mật khẩu của Bạn, cho dù mật khẩu của Bạn thuộc về Dịch vụ của chúng tôi hay Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho Chúng tôi ngay lập tức khi nhận thấy bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của Bạn.

Bạn không được sử dụng làm tên người dùng, tên của người hoặc tổ chức khác hoặc tên không hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu chịu bất kỳ quyền nào của người hoặc tổ chức khác ngoài Bạn mà không có sự cho phép thích hợp hoặc tên không được phép sử dụng. mặt khác xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu.

Nội dung

Quyền đăng nội dung của bạn

Dịch vụ của chúng tôi cho phép Bạn đăng Nội dung. Bạn chịu trách nhiệm về Nội dung mà Bạn đăng lên Dịch vụ, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy và tính phù hợp của Nội dung đó.

Bằng cách đăng Nội dung lên Dịch vụ, Bạn cấp cho Chúng tôi quyền và giấy phép sử dụng, sửa đổi, thực hiện công khai, hiển thị công khai, tái sản xuất và phân phối Nội dung đó trên và thông qua Dịch vụ. Bạn giữ lại bất kỳ và tất cả các quyền của Bạn đối với bất kỳ Nội dung nào mà Bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ và Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các quyền đó. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền để Chúng tôi cung cấp Nội dung của Bạn cho những người dùng khác của Dịch vụ, những người cũng có thể sử dụng Nội dung của Bạn tuân theo các Điều khoản này.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Nội dung là của Bạn (Bạn sở hữu nó) hoặc Bạn có quyền sử dụng nó và cấp cho Chúng tôi các quyền và giấy phép như được cung cấp trong các Điều khoản này và (ii) việc đăng Nội dung của Bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ người nào.

Nội dung hạn chế

Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của người dùng Dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý rõ ràng rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung và mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, cho dù bạn hay bất kỳ người thứ ba nào sử dụng tài khoản của Bạn thực hiện như vậy.

Bạn không được truyền tải bất kỳ Nội dung nào trái pháp luật, gây khó chịu, gây khó chịu, nhằm mục đích ghê tởm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối. Ví dụ về Nội dung phản cảm như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở những nội dung sau:

 • Bất hợp pháp hoặc thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp.
 • Nội dung phỉ báng, phân biệt đối xử hoặc ác ý, bao gồm các tham chiếu hoặc bình luận về tôn giáo, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, giới tính, nguồn gốc quốc gia/dân tộc hoặc các nhóm mục tiêu khác.
 • Thư rác, máy móc – hoặc ngẫu nhiên – tạo ra, cấu thành quảng cáo trái phép hoặc không được yêu cầu, thư dây chuyền, bất kỳ hình thức chào mời trái phép nào khác hoặc bất kỳ hình thức xổ số hoặc cờ bạc nào.
 • Chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, sâu máy tính, phần mềm độc hại, ngựa trojan hoặc nội dung nào khác được thiết kế hoặc có ý định phá vỡ, làm hỏng hoặc hạn chế hoạt động của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc làm hỏng hoặc có được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ dữ liệu nào hoặc các nội dung khác thông tin của người thứ ba.
 • Vi phạm bất kỳ quyền sở hữu nào của bất kỳ bên nào, bao gồm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc các quyền khác.
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bao gồm Công ty và nhân viên hoặc đại diện của Công ty.
  Vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ người thứ ba nào.
 • Thông tin và tính năng sai.

Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo quyết định riêng của mình, xác định xem bất kỳ Nội dung nào có phù hợp và tuân thủ Điều khoản này hay không, từ chối hoặc xóa Nội dung này. Công ty có quyền định dạng và chỉnh sửa cũng như thay đổi cách thức của bất kỳ Nội dung nào. Công ty cũng có thể hạn chế hoặc thu hồi việc sử dụng Dịch vụ nếu Bạn đăng Nội dung phản cảm đó. Vì Công ty không thể kiểm soát tất cả nội dung được đăng bởi người dùng và/hoặc bên thứ ba trên Dịch vụ, bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn có thể tiếp xúc với nội dung mà Bạn có thể thấy xúc phạm, khiếm nhã, không chính xác hoặc có thể bị phản đối và Bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung nào, bao gồm mọi lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào.

Sao lưu nội dung

Mặc dù các bản sao lưu Nội dung thường xuyên được thực hiện, Công ty không đảm bảo sẽ không bị mất hoặc hỏng dữ liệu.

Các điểm sao lưu bị hỏng hoặc không hợp lệ có thể do nhưng không giới hạn ở Nội dung bị hỏng trước khi được sao lưu hoặc Nội dung thay đổi trong thời gian thực hiện sao lưu.

Công ty sẽ cung cấp hỗ trợ và cố gắng khắc phục mọi sự cố đã biết hoặc đã phát hiện có thể ảnh hưởng đến việc sao lưu Nội dung. Nhưng Bạn thừa nhận rằng Công ty không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến tính toàn vẹn của Nội dung hoặc việc không khôi phục thành công Nội dung về trạng thái có thể sử dụng được.

Bạn đồng ý duy trì một bản sao đầy đủ và chính xác của bất kỳ Nội dung nào ở một địa điểm độc lập với Dịch vụ.

Chính sách bản quyền

Vi phạm sở hữu trí tuệ

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi khiếu nại rằng Nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ người nào.

Nếu Bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho một người và Bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền đã được sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền đang diễn ra thông qua Dịch vụ, Bạn phải gửi thông báo bằng văn bản của mình cho chúng tôi qua email ([email protected]) và đưa vào thông báo của Bạn mô tả chi tiết về hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) nếu trình bày sai rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm bản quyền của Bạn.

Thông báo DMCA và Thủ tục DMCA cho Khiếu nại Vi phạm Bản quyền

Bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin sau bằng văn bản (xem 17 U.S.C 512(c)(3) để biết thêm chi tiết):

 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi của bản quyền
 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà Bạn khiếu nại đã bị vi phạm, bao gồm URL (nghĩa là địa chỉ trang web) của vị trí tồn tại tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền.
 • Nhận dạng URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi đặt tài liệu mà Bạn cho là vi phạm.
  địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 • Tuyên bố của Bạn rằng Bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Tuyên bố của Bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của Bạn là chính xác và Bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email ([email protected]). Khi nhận được thông báo, Công ty sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào, theo quyết định riêng của mình, mà Công ty cho là phù hợp, bao gồm cả việc xóa nội dung bị thách thức khỏi Dịch vụ.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung gốc của nó (không bao gồm Nội dung do Bạn hoặc những người dùng khác cung cấp), các tính năng và chức năng sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Công ty và người cấp phép cho Công ty.

Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật khác của cả Quốc gia và nước ngoài.

Nhãn hiệu và trang phục thương mại của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Phản hồi của bạn

Bạn chuyển nhượng tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với bất kỳ Phản hồi nào Bạn cung cấp cho Công ty. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà việc chuyển nhượng đó không hiệu quả, Bạn đồng ý cấp cho Công ty quyền và giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, tiết lộ, cấp phép phụ, phân phối, sửa đổi và khai thác Phản hồi đó mà không cần sự hạn chế.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi thực sự khuyên Bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà Bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này.

Khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nếu Bạn muốn chấm dứt Tài khoản của mình, Bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, vì lý do gián đoạn kinh doanh, vì thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, phần mềm của bên thứ ba và/hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Dịch vụ, hoặc mặt khác liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dịch vụ được cung cấp cho Bạn “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ CÓ SẴN” và với tất cả lỗi và khiếm khuyết mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Công ty, thay mặt cho chính mình và thay mặt cho các Chi nhánh của mình cũng như các nhà cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối rõ ràng mọi bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và việc không vi phạm cũng như các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hoặc thông lệ thương mại. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, Công ty không đưa ra bảo đảm hoặc cam kết và không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự kiến ​​nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, vận hành không bị gián đoạn, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về hiệu suất hoặc độ tin cậy hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, cả Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính khả dụng của Dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm bao gồm trên đó; (ii) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tiền tệ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ; hoặc (iv) rằng Dịch vụ, máy chủ của Dịch vụ, nội dung hoặc e-mail được gửi từ hoặc thay mặt cho Công ty không có vi-rút, tập lệnh, trojan, sâu máy tính, phần mềm độc hại, bom hẹn giờ hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn được nêu trong phần này sẽ được áp dụng trong phạm vi lớn nhất có thể thi hành theo luật hiện hành.

Luật pháp Quốc ga

Luật pháp của Quốc gia, ngoại trừ các xung đột về quy tắc luật pháp, sẽ điều chỉnh Điều khoản này và việc Bạn sử dụng Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể phải tuân theo luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ lo ngại hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, trước tiên, Bạn đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Mức độ nghiêm trọng và Miễn trừ

Tính nghiêm trọng

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành các mục tiêu của điều khoản đó trong phạm vi lớn nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Miễn trừ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó cũng như việc từ bỏ hành vi vi phạm sẽ cấu thành từ bỏ quyền bất kỳ vi phạm nào sau đó.

Thay đổi đối với các Điều khoản dịch vụ này

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là quan trọng, Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì cấu thành một thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản dịch vụ này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi qua hòm thư: [email protected].