FLYER ra mắt tính năng dành cho trường học và trung tâm Tiếng Anh

Với 1 lớp học thông thường, giáo viên sẽ cần trực tiếp giao bài tập, chấm, chữa và trả điểm vào mỗi buổi học – chiếm nhiều thời gian giảng dạy kiến thức mới. Bên cạnh đó, giáo viên cũng khó theo sát tiến độ học tập của từng em. Hiểu được điều đó, FLYER … Continue reading FLYER ra mắt tính năng dành cho trường học và trung tâm Tiếng Anh