IOE lớp 4 có danh sách từ vựng và ngữ pháp nào?

Chương trình IOE lớp 4 có nhiều từ và mẫu câu hỏi mới giúp bé giao tiếp được bằng tiếng Anh trong một số tình huống quen thuộc. Bài thi IOE có nhiều câu hỏi kiểm tra những kiến thức này xuất hiện các dạng câu hỏi khác nhau. FLYER đã tổng hợp các từ … Continue reading IOE lớp 4 có danh sách từ vựng và ngữ pháp nào?