Bài tập về cách sắp xếp câu trong tiếng Anh 1

  0
  1. Everybody enjoyed the party very much.

  2. Sam walks every morning to work.

  3. Diane doesn’t like very much football.

  4. I drink three or four cups of coffee every morning.

  5. Extremely, the dog was hungry.

  6. She cooks always pizza.

  7. I ate quickly my breakfast and went out.

  8. I phoned Ben immediately after hearing the news.

  9. Did you go late to bed last night?

  10. Did you learn a lot of things at school today?

  Previous article Unit 9
  Next article Bài tập về cách sắp xếp câu trong tiếng Anh 2
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.