Bài tập 1000 từ vựng IELTS theo chủ đề 14

  0
  Điền từ thích hợp vào chỗ trống tương ứng với nghĩa (bắt đầu bằng chữ cái đã cho):

  VD: độc hại (adj): t ____

  toxic

  1. chấn thương (n): t  
  2. người hành nghề y (n): p  
  3. bị béo phì (adj): o  
  4. miễn dịch (adj): i  
  5. thuốc kháng sinh (n): a