Bài tập 1000 từ vựng IELTS theo chủ đề 12

  0
  Sắp xếp các từ đã cho theo mức độ nghiêm trọng từ thấp -> cao:

  arson                        burglary              fraud                        vandalism

  kidnapping             murder                 pickpocketing

  smuggling              swearing

  CRIMES: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
  PETTY CRIMES: 7. 8.