Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho những câu sau đây:

  0

  Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho những câu sau đây:

  1. Both my brothers – football.

  2. She is – collecting rare carpets.

  3. She likes Biology, but she’s not too – Mathematics.

  4. I saw the bunny – the carrot.

  5. Each person – different things.

  6. It’s difficult to find – in a sentence.

  7. I’m – a smart person.

  8. Adults are – telling children that their years at school are the best days of their life.

  9. I’m quite – the history of food.

  10. I’m – that TV show. I never miss an episode.

  11. What are you – these days?

  12. They are – playing volleyball. 

  13. He’s – collecting stamps.

  14. The children are –  this cartoon.

  15. I’ve been – poetry and one-piece has always stuck in my mind.

  Previous article Bài tập 1: Chọn keen on hoặc keen to cho những câu sau đây:
  Next article Bài tập No sooner than
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.