Bài tập 2: Điền động từ to be đúng vị trí trong câu

    0

    Bài tập 2: Điền động từ to be đúng vị trí trong câu

    Ở mỗi câu đều đang thiếu một động từ to be để tạo nên một câu tiếng Anh đúng ngữ pháp.Bạn hãy giúp FLYER điền động từ to be trong ngoặc vào đúng vị trí của từ đó trong câu nhé.

    1. They my good friends (are).