Bài tập trợ từ, thán từ 2

  0
  1. ___ We’ve won the game.

  2. ___ What are your plans for tomorrow?

  3. ___ What a lovely color!

  4. ___ I can hear that something is approaching.

  5. ___ What a devious lie.

  6. ___ I can never leave you and go.

  7. ___ The doctor is on the visit to see the patients.

  8. ___ Now I can understand his feelings.

  9. ___ The bowl slipped from my hand and broke.

  10. The bee just stung me.

  11. ___! Kindly have a seat.

  12. ___! You are disturbing the lecture.

  13. ___! That dish was disgusting in smell.

  14. ___! We are not attending today's meeting.

  15. ___! That’s just so disorganized.

  Previous article Bài tập về cấu trúc câu trong tiếng Anh
  Next article Bài tập cấu trúc Have
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.