Bài tập 2: Sắp xếp các loài vật bằng tiếng Anh sau vào đúng nhóm của chúng

  0

  Bài tập 2: Sắp xếp các loài vật bằng tiếng Anh sau vào đúng nhóm của chúng

  Lizard - parrot - eagle - pigeon - lobster - crocodile - deer - frog - penguin - zebra - ant - cheetah - ladybird - shark - jellyfish - giraffe - mosquito - dolphin - wasp - python


  Các con vật lưỡng cư và bò sát

  Các loài chim

  Các loài động vật dưới nước

  Các loại côn trùng

  Các loài động vật lớp thú

  Previous article Bài tập cấu trúc “only after”
  Next article Bài tập 3: Chọn “True” hay “False”
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.