Bài tập về cách sắp xếp câu trong tiếng Anh 2

  0
  1. always / early / Ben / arrive

  2. basketball / I / play / often

  3. her / very / likes / Dan / much

  4. still / her / love / you / do / ?

  5. They __ (for a long time / have lived / in the same house)

  6. I __ (to the supermarket / every Friday / go)

  7. Why __ ? (home / did you come / so late)

  8. Susan __ (her children / takes / every day / to school)

  9. I haven’t ___ (been / recently / to the cinema)

  10. Please ___ (at the top of the page / your name / write)

  Previous article Bài tập về cách sắp xếp câu trong tiếng Anh 1
  Next article Unit 10
  Avatar
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.