Bài tập 3: Chọn đáp án đúng:

  0

  Bài tập 3: Chọn đáp án đúng:

  1. I  – your plan is not feasible.

  2. Could you – me to phone Sarah tomorrow?

  3. I vaguely – hearing him come in.

  4. His paintings – the style of Picasso.

  5. Can you – where you lost your bag?

  6. I – to say you didn’t pass the exam.

  7. When you come back home this evening – to buy some milk.

  8. He – me of someone I used to know.

  9. This woman is familiar to me. I’m trying to – when and where we met.  

  10. – me to your parents when you visit them.

  Previous article Bài tập 2: Chọn đáp án đúng:
  Next article Bài tập 1: Chọn đáp án đúng 
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.