Bài tập 3: Chọn “True” hay False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hay False”

  1. “Éclair” là một loại thực vật

  2. “Editor” là một nghề nghiệp

  3. “Eczema” là một loại bệnh

  4. “Ecclesiology” là một môn học

  5. “Elecampane” là một loài vật