Bài tập 3: Điền những từ dưới đây vào chỗ thích hợp

  0

  Bài tập 3: Điền những từ dưới đây vào chỗ thích hợp

  yours - him - your - his - yourself

  1. I told … about my secrets.

  2. Do you know … address?

  3. Congratulations on winning this car, it's … from now on.

  4. Can I borrow books for a while?

  5. I won't continue to help you with the exercises, just do it …

  Previous article Bài tập 2: Chọn “True” hay “False”
  Next article Bài tập âm tiết trong tiếng Anh
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.