Bài tập 3: Hoàn tất các câu sau với những từ cho sẵn

  0

  Bài tập 3: Hoàn tất các câu sau với những từ cho sẵn

  what - I - it - her friend - the road 

  1. As far asknow, Mike resigned from his position as deputy director last month.
  2. We cycle as far aswith two rows of maple trees in Canada. 
  3. Diana can't jog as far as
  4. As far ashe knows about her, she is lying about her absence from the concert.
  5. This is a good report as far asgoes.

  Previous article Bài tập 2: Chọn “True” hay “False”
  Next article Bài tập 4: Hoàn tất các thành ngữ sau
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.