Bài tập 4: Chọn “True” hoặc “False” cho các câu sau

  0

  Bài tập 4: Chọn “True” hoặc “False” cho các câu sau

  1. Động từ to be “be” thường đi sau trợ động từ

  2. Ở thì hiện tại đơn, động từ to be đi với đại từ nhân xưng “I” là “am”

  3. Ở thì quá khứ đơn, động từ to be đi với danh từ số ít là “were”

  4. Động từ to be kết hợp với danh từ trong câu sẽ đứng trước danh từ và có tác dụng diễn giải chủ thể là sự vật,hiện tượng hay một vật gì đó.

  5. Khi động từ to be kết hợp với giới từ, chúng thường đứng sau giới từ và được sử dụng để chỉ nơi chốn, thời gian.

  6. Khi kết hợp với tính từ, động từ to be sẽ đứng sau tính từ và có vai trò như từ trong gian để miêu tả đặc tính của chủ thể.

  7. Khi ở dạng bị động, động từ to be sẽ kết hợp với động từ “past participle”

  8. Ở thì hiện tại hoàn thành, động từ to be sẽ có dạng là “be”

  9. Ở thì tương lai đơn, động từ to be sẽ có dạng là “be”

  10. Động từ to be có thể kết hợp với động từ khác

  Previous article Bài tập 3: Chọn đáp án đúng cho các câu sau
  Next article Bài tập tính cách tiếng Anh 2
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.