Bài tập 4: Điền các từ cho sau vào đúng nhóm từ

  0

  Bài tập 4: Điền các từ cho sau vào đúng nhóm từ

  Từ vựng chỉ gia súc

   

  Từ vựng chỉ gia cầm

   

  Từ vựng chỉ vật dụng chăm sóc thú cưng

   

  Từ vựng chỉ một bộ phận của thú cưng

   

  Từ vựng chỉ một hành động của thú cưng

   

  1. Wag

  2. Bull

  3. Duck

  4. Whiskers

  5. Brushes