Bài tập 5: Chọn các đặc điểm phù hợp với từng loại câu (một số đặc điểm thuộc nhiều hơn một loại câu)

  0

  Bài tập 5: Chọn các đặc điểm phù hợp với từng loại câu (một số đặc điểm thuộc nhiều hơn một loại câu)

  1. Có ít nhất 2 mệnh đề độc lập

  2. Không có mệnh đề phụ

  3. Có ít nhất 1 mệnh đề phụ

  4. Có ít nhất 1 mệnh đề độc lập

  5. Nối các mệnh đề bằng liên từ phụ thuộc

  6. Nối các mệnh đề bằng các đại từ quan hệ

  7. Nối các mệnh đề bằng liên từ kết hợp

  8. Nối các mệnh đề bằng trạng từ liên kết

  9. Nối các mệnh đề bằng liên từ tương quan

  10. Nối các mệnh đề bằng dấu chấm phẩy

  Previous article Bài tập 4: Chọn “True” hoặc “False”
  Next article Bài tập cấu trúc as soon as
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.