Bài tập idiom là gì

  0

  Welcome to your Bài tập idiom là gì

  1. No wisdom ____ silence: không có sự thông minh nào bằng im lặng

  2. pull your socks ______: nỗ lực nhiều hơn

  3. ______ your weight: làm tròn phần việc của mình

  4. put _____ to paper: bắt đầu viết

  5. put your ______ up: thư giãn

  6. A year care, a ___________ ruin: khôn ba năm, dại một giờ

  7. Actions speak louder than _________: nói ít làm nhiều

  8. Beauty is only _________-deep: tốt gỗ hơn tốt nước sơn

  9. Beginning is the __________: vạn sự khởi đầu nan

  10. Better late than __________: muộn còn hơn ko

  11. God will not buy __________: giàu sang không mang lại hạnh phúc

  12. Grasp all, ________ all: tham thì thâm

  13. Half a loaf is better than __________: méo mó có hơn ko

  14. Handsome is as __________ does: cái nết đánh chết cái đẹp

  15. Health is better than _________: sức khỏe quý hơn vàng