Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Summer”

  0

  Welcome to your Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Summer”

  Đọc các câu miêu tả về nghĩa của từ dưới đây và chọn True hoặc False.

  Summer là một mùa nóng nhất trong năm.

  Pilot là những người làm trong nhà máy.

  Fire station là nơi bạn tìm đến khi mất một món đồ nào đó.

  Rocket được chế tạo để bay lên cao và nhanh trong không gian.

  Envelope được sử dụng để đựng và bảo vệ thư từ hoặc tài liệu quan trọng.

  Factory là nơi sản xuất hàng hóa số lượng lớn. (True)