Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Winter”

  0

  Welcome to your Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Winter”

  Xếp các từ sau vào nhóm thích hợp

  cartoon kind skiing snowboarding winter

  1. Các môn thể thao mùa đông:
  2. Tính cách của con người:
  3. Thể loại phim:
  4. Mùa trong năm: