Bài tập từ vựng Starters Cambridge 10

  0

  Bài tập từ vựng Starters Cambridge 10

  Bài tập chủ đề "Where is monkey?"

  Điền vào chỗ trống:
  (Lưu ý: Nghĩa tiếng Việt luôn có 2 từ)

  1. between =
  2. = bên cạnh
  3. in =
  4. = bên dưới
  5. in front of =
  6. = bên trên
  7. behind =