Bài tập từ vựng Starters Cambridge 4

  0

  Bài tập từ vựng Starters Cambridge 4

  Bài tập chủ đề “My friend’s birthday”: Điền từ chính xác với nghĩa tiếng Việt

  1. Người máy:
  2. Người ngoài hành tinh:
  3. Nhiều người phụ nữ:
  4. Con gái:
  5. Đàn ông: