Bài tập từ vựng Starters Cambridge 6

  0

  Bài tập từ vựng Starters Cambridge 6

  Bài tập chủ đề “At home”: Chọn đáp án thích hợp cho các câu sau

  1. Từ nào sau đây miêu tả một căn phòng dùng để tiếp khách

  2. Từ nào sau đây miêu tả một vật dụng để ngồi

  3. Từ nào sau đây miêu tả một vật dụng để xem giờ

  4. Từ nào sau đây miêu tả căn phòng dùng để nấu ăn

  5. Vật dụng nào sau đây có thể được dùng để đựng đồ