Bài tập từ vựng Starters Cambridge 1

  0

  Bài tập từ vựng Starters Cambridge 1

  Bài tập chủ đề “At the zoo”: Nối các từ cho sẵn với đặc điểm miêu tả thích hợp

  lion - monkey - giraffe - spider - dog

  1. A very ferocious carnivore, often with fawn fur and a very loud roar:
  2. An animal with a very long neck:
  3. An animal that is often kept in the house, close to people:
  4. An insect with eight legs:
  5. An animal that loves to climb trees:

  Previous article Bài tập quá khứ của “swim”
  Next article Bài tập “so long as”
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.