Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 học kỳ I – Viết ngày tháng trong tiếng Anh

  0
  Bài luyện tập: Hoàn thành bảng sau

  VD: 4th June => the fourth of June

  1st February
  12th December

  the thirtieth of January

  23rd August


  the second of May