Bài tập với tính từ miêu tả phong cảnh bằng tiếng Anh

  0
  Điền từ vựng tiếng Anh phù hợp với nghĩa tiếng Việt

  Bình dị

  Tuyệt vời

  Thu hút

  Cổ

  Hiện đại

  Đẹp như tranh vẽ

  Không thú vị

  Ồn ào

  Ô nhiễm