Chọn đáp án đúng

  0

  Chọn đáp án đúng

  1. We are both tired and …

  2. … me and my friend like travelling by bike.

  3. Both … will come to Las Vegas next week.

  4. She bought … laptop nor mobile phone.

  5. he needs both … and … to work effectively.

  Previous article Chọn đáp án đúng:
  Next article Bài tập cấu trúc wish: Viết lại câu
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.