Bài từ danh từ chung và danh từ riêng

  0
  1. Danh từ chung được phép viết hoa khi đứng ở

  2. Từ “Dragon” thuộc danh từ gì:

  3. Từ “Chris” thuộc danh từ gì

  4. Danh từ riêng được phép viết hoa khi đứng ở

  5. Danh từ chung được sử dụng khi muốn đề cập đến

  6. Danh từ riêng được sử dụng khi muốn đề cập đến

  7. “China” là danh từ riêng để chỉ

  8. “Classmate” là danh từ riêng để chỉ

  9. … is one of my best friends.

  10. They are keen on playing…

  Previous article Bài tập 1: Chọn đáp án đúng cho những câu sau:
  Next article Bài tập ago là thì gì
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.