Bài tập với cấu trúc Absent

  0
  1. Diana was absent … the interview this afternoon.

  2. You cannot be absent … any reason, it is so impolite.

  3. The company does not accept any … from this event.

  4. Absent …, he couldn’t deal with that situation.

  5. No one was present at this party, they were … absent.

  6. They are absent … the ceremony. (using in formal situation)

  7. The opening ceremony lasted for 3 hours and Mike was absent … that time.

  8. Despite his important contributions, his name is still absent … the project announcement.

  9. … a good plan, everything will be a mess with them.

  10. I will be absent … 15th September, I have an important thing to do on that day.

  Previous article Bài tập câu tường thuật
  Next article Bài tập về cấu trúc As far as
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.