Chọn đáp án đúng cho những câu sau:

  0

  Chọn đáp án đúng cho những câu sau:

  Name
  Email
  1. The match will … right after the opening whistle

  2. This is the second … of my brother, I hope he will succeed this time.

  3. After yesterday's incident, I started … that he didn't act as he promised.

  4. He starts ... to promote within 3 years, so he made a specific work plan.

  5. Never give up, you can start it …

  Previous article Bài tập Cấu trúc Different from
  Next article Chọn đáp án đúng:
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.