Bài tập về các cấu trúc câu tiếng Anh

  0
  1. He prefers watching TV … going hiking.

  2. He's so sad right now, leave him … and calm down.

  3. I have … idea of this project.

  4. Just let her … it by herself.

  5. I’m fond … playing the piano.

  6. They are too busy … us.

  7. You had better … your mother about your mistake.

  8. He’s bored … doing the same things day by day.

  9. I’m fairly good … maths.

  10. The police prevent the crowd … approaching nearer.

  Previous article Bài tập về cấu trúc đảo ngữ 2
  Next article Bài tập Cấu trúc “Would you mind”
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.