Chọn đáp án đúng cho những câu sau:

  0

  Chọn đáp án đúng cho những câu sau:

  1. Đại từ nhân xưng gồm những hình thức nào?

  2. “We” là đại từ nhân xưng thuộc hình thức nào?

  3. “Him” là đại từ nhân xưng thuộc hình thức nào?

  4. My sister is an arrogant person. She always thinks … is better than everyone else.

  5. Please don't tell …I broke this vase.

  6. Đâu là đại từ sở hữu của “They”?

  7. Đâu là tính từ sở hữu của “We”?

  8. “Mine” là gì?

  9. “Its” là gì?

  10. I bought this gift for your birthday. From now on it is … .

  Previous article BÀI LUYỆN TẬP NGỮ PHÁP TOEFL JUNIOR – PHẦN 2
  Next article Chọn đáp án đúng:
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.