Chọn đáp án đúng cho những câu sau đây:

  0

  Chọn đáp án đúng cho những câu sau đây:

  1. “Complementary antonyms” là

  2. “Relational antonyms” là

  3. “Graded antonyms” là

  4. Đâu là phần tiền tố để tạo nên từ trái nghĩa

  5. Đâu là phần tiền tố để tạo nên từ trái nghĩa

  6. Tìm từ trái nghĩa của “agree”

  7. Đâu là phần tiền tố để tạo nên từ trái nghĩa

  8. Tìm từ trái nghĩa của “finish”

  9. “Doctor - Patient” là cặp từ trái nghĩa nào

  10. “Admit - Deny” là cặp từ trái nghĩa nào

  11. “Hot - cold” là cặp từ trái nghĩa nào

  12. Cặp từ trái nghĩa được sử dụng khi

  13. Tìm từ trái nghĩa của “Safe”

  14. Điền tiền tố thích hợp để tạo thành từ trái nghĩa cho “necessary”

  15. Điền tiền tố thích hợp để tạo thành từ trái nghĩa cho “behave”

  16. Điền tiền tố thích hợp để tạo thành từ trái nghĩa cho “possible”

  17. Tìm từ trái nghĩa của “thick”

  18. “Father - Mother”’ là cặp từ trái nghĩa nào

  19. “Right - Wrong” là cặp từ trái nghĩa nào

  20. Điền tiền tố thích hợp để tạo thành từ trái nghĩa cho “logical”

  Previous article Bài tập Tính từ đuôi “ing” và “ed”
  Next article Chọn đáp án đúng cho các câu sau:
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.