Bài tập cấu trúc Be able to

  0
  1. We are ... to survive without the sun.

  2. He is able ... really fast.

  3. Anna has ... to learn foreign languages since she was 3 years old.

  4. They ... able to meet you yesterday because they have an urgent meeting.

  5. These terms ...be discussed soon.

  6. … you … to go out for dinner with me tomorrow.

  7. I don't understand this, so I ... to explain to you.

  8. That is so strange! Usually he learns very slowly, but today he ... understand very fast.

  Previous article Chọn đáp án đúng cho những câu sau:
  Next article Chọn đáp án đúng cho những câu sau đây:
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.