Chọn đáp án đúng

  0

  Chọn đáp án đúng

  1. You look … ! You should go to bed early.

  2. He did his homework …

  3. My friend told … about the exam’s result

  4. My boss expects me … this task soon.

  5. She recalled him … some money.

  6. He explained to her … he behaved like this

  7. They want the job to be completed …

  8. I decided … a new job.

  9. The singer is singing a … song.

  10. Where is my … on the chair?

  Previous article Information đi với giới từ nào
  Next article Bài tập 1: Chọn đáp án đúng
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.