Ôn tập từ vựng tiếng Anh về sở thích

  0

  Welcome to your Ôn tập từ vựng tiếng Anh về sở thích

  Chọn “True” hoặc “False”

  Billiards mang nghĩa là “Trò chơi bi-a”

  Foosball mang nghĩa là “trò chơi xếp hình”

  Chess mang nghĩa là “chơi bài”

  Card games mang nghĩa là “bi lắc”

  Dominoes mang nghĩa là “cờ domino”