Part 3: Exam practice (Luyện đề)

    0
    Using NO MORE THAN THREE WORDS for each, answer the following questions.

    Bằng cách sử dụng KHÔNG QUÁ BA TỪ, hãy trả lời các câu hỏi sau.
    (Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo)