Selecting statements (Lựa chọn ý đúng)

    0
    4. Statements A-G in 5 are taken from a Selecting statements task. Skim the statements and answer questions a-c.

    Các ý A-G trong bài 5 được lấy từ phần “Lựa chọn ý đúng”. Đọc lướt các phát biểu và trả lời câu hỏi a-c.
    (Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo)