Từ vựng KET 1.14

  0

  1. : Sợ hãi

  2. : Tức giận

  3. : Chán nản

  4. : Nổi tiếng

  5. : Hài hước

  6. : Nặng

  7. : Đói

  8. : Đáng yêu

  9. : Xinh đẹp

  10. : Kinh khủng