Trọn bộ sổ tay Cambridge Handbook for Teachers (A1, A2, B1, B2, C1, C2) dành cho thầy cô

1. Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR – viết tắt của Common European Framework for Reference) được Hội đồng châu Âu xây dựng nhằm thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong việc học, giảng dạy và đánh giá tất cả các ngôn … Continue reading Trọn bộ sổ tay Cambridge Handbook for Teachers (A1, A2, B1, B2, C1, C2) dành cho thầy cô