Bộ đề dự đoán IELTS Speaking Quý 1/2023: 15+ chủ đề mới nhất (kèm file PDF)

Những bộ đề Speaking dự đoán theo quý là công cụ không thể thiếu trên hành trình luyện thi Speaking của các “sĩ tử” IELTS, giúp các “sĩ tử” giảm đi cảm giác hoang mang và luyện thi có định hướng hơn.

Bộ đề dự đoán Speaking Q1/2023 mà FLYER sắp gợi ý đến bạn trong bài viết dưới đây được bổ sung thêm một số chủ đề khá mới mẻ so với những quý trước, song cũng không kém phần quen thuộc với cuộc sống thường nhật. Bên cạnh đó, các đề tài phổ biến trong những đề thi hằng năm như gia đình, nghề nghiệp, nghệ thuật hay các mối quan hệ,… vẫn sẽ tiếp tục góp mặt trong bộ đề dự đoán này.

Cùng FLYER tham khảo và luyện tập ngay bạn nhé!

1. Bộ đề dự đoán IELTS Speaking part 1 Q1/2023 

Trong quý đầu tiên của năm 2023 có 10 chủ đề mới được dự đoán sẽ xuất hiện trong part 1 của phần thi IELTS Speaking. Bạn có thể tham khảo những câu hỏi phổ biến nhất của 10 chủ đề thông qua bảng dưới đây:

STT

Chủ đề

Câu hỏi

1

Weekends

 • Do you like weekends?
 • What do you usually do on the weekend? 
 • What did you do last weekend? 
 • What will you do next weekend?
 • Did you make plans for your weekend?
 • Do you enjoy your weekends now more than you did when you were a child?

2

T-shirt

 • Do you usually wear T-shirts? 
 • Do you like wearing T-shirts? 
 • How often do you wear T-shirts?
 • Do you like T-shirts with pictures or prints? 
 • Do you think older people who wear T-shirts are fashionable? 
 • Would you buy T-shirts as souvenirs on vacation?

3

Staying up late

 • Do you often stay up late? 
 • How often do you stay up late? 
 • When did you last stay up late?
 • Did you stay up late when you were a kid? 
 • What do you do when you stay up late? 
 • What does it feel like the next morning if you stay up late? 
 • How do you feel after staying up late?
 • Does anything make it difficult for you to fall asleep? 

4

Small business

 • Do you know any small businesses?
 • Do you prefer buying things in big companies or small businesses? 
 • How often do you shop at small businesses?
 • Do you want to work in a small or a big company in the future?
 • Would you prefer to work for a small business or a large business?
 • Are there many small businesses where you live? 

5

Schools

 • Where do you go to school?
 • Do/ Did you go to a good school? 
 • Is there anything you want to change about your school?
 • What changes would you like to see in your school?
 • Do you like your current learning atmosphere?
 • What do you like most about your school now?
 • What are the differences between your school and other schools?

6

Outer space 
(stars and planets)

 • Have you ever learned about outer space and stars? 
 • Did you learn about outer space and stars at school?
 • Do you think it’s important to study the stars?
 • How important is studying the stars considered in your country?
 • Are you interested in films concerning outer space and stars?
 • Do you want to go into outer space in the future? 
 • Would you like to travel to outer space?

7

Keys

 • Do you always take your keys when you go out?
 • Do you have a lot of keys?
 • Do you always bring a lot of keys with you? 
 • Have you ever lost your keys? 
 • Do you do anything to avoid losing keys?
 • Do you often forget the key and lock yourself out?
 • Do you think it’s a good idea to leave your keys with a neighbor? 

8

Jewelry

 • Do you like wearing jewelry?
 • Do you often wear jewelry? 
 • How often do you wear jewelry? 
 • Do you usually buy jewelry?
 • What type of jewelry do you like to buy? 
 • Have you ever bought jewelry as a gift?
 • Why do you think some people wear a piece of jewelry for a long time? 
 • What type of jewelry is most popular in your country?

9

Chocolate

 • Do you like eating chocolate? Why/ Why not?
 • How often do you eat chocolate?
 • Did you often eat chocolate when you were a kid?  
 • What’s your favorite flavor? 
 • Do you think it’s good to use chocolate as gifts to others?
 • Have you ever given chocolate as a gift to someone? 
 • Why do you think chocolate is popular around the world? 

10

Happy things

 • What made you happy when you were little? 
 • Is there anything that has made you feel happy lately? 
 • What do you think will make you happy in the future? 
 • When do you feel happy at work? And why?
 • Do you feel happy when buying new things?
 • Do you think people are happy when buying new things?
bộ đề dự đoán speaking Q1/2023
Bộ đề dự đoán Speaking part 1 Q1/2023

Bên cạnh 10 chủ đề mới nêu trên, bạn cũng không thể bỏ qua những chủ đề “bất hủ” luôn có mặt trong part 1 của cả bộ đề dự đoán lẫn đề thi thật theo thời gian. Một số đề tài mà FLYER vừa nhắc đến bao gồm: 

 • Relationships (family, friends, colleagues,…)
 • Job
 • Major
 • Life
 • Hometown 
 • Art
 • Music
 • Cinema
 • Library
 • Hobbies

Với những chủ đề “bất hủ” này, bạn có thể dễ dàng tìm thấy bộ câu hỏi luyện tập trên bất kỳ diễn đàn mạng xã hội nào về IELTS. Hãy tham khảo thật nhiều nguồn khác nhau để quá trình luyện tập Speaking part 1 thêm hiệu quả hơn bạn nhé!

Xem thêm: 4 cách làm bài IELTS Speaking Part 1 không phải ai cũng biết

2. Bộ đề dự đoán IELTS Speaking part 2 & 3 Q1/2023 

Các chủ đề trong phần thi Speaking part 2 & 3 luôn mở rộng hơn nhiều so với part 1, đòi hỏi bạn cần có sự chuẩn bị kỹ về các kiến thức tiếng Anh cũng như kiến thức xã hội. Dù vậy, bạn cũng đừng quá lo lắng bởi các bộ đề dự đoán có thể hỗ trợ bạn trong việc giới hạn nội dung ôn luyện Speaking part 2 & 3. Sau đây, hãy cùng FLYER tham khảo một số câu hỏi được dự đoán sẽ có mặt trong đề thi Speaking part 2 & 3 của quý đầu tiên ở năm 2023 bạn nhé! 

Part 2

Part 3

Describe something you did that made you feel proud. You should say:

 • what it was
 • how you did it
 • how difficult it was

and explain why you felt proud of it

 • Which is more important, personal goals or work goals?
 • Have your life goals changed since your childhood?
 • Does everyone set goals for themselves?
 • What kinds of rewards are important at work?
 • Do you think material rewards are more important than other rewards at work?
 • What makes people feel proud of themselves?

Describe something that you did with someone/ a group of people. You should say:

 • what it was
 • who you did it with
 • how long it took you to do this

and explain why you did it together

 • How do you get along with your neighbors?
 • How do neighbors help each other?
 • How do children learn to cooperate with each other?

Describe an interesting old person you met. You should say:

 • who this person is
 • when/where you met this person
 • what you did

and explain why you think this person is interesting

 • Do you think old people and young people can share interests?
 • What can old people teach young people?
 • Are there benefits when one person is interested in another person? Why?

Describe a piece of good news that you heard about someone you know well. You should say:

 • what it was
 • when you heard it
 • how you knew it

and explain how you felt about it

 • Is it good to share something on social media?
 • Should the media only publish good news?
 • How does social media help people access information?
 • What kind of good news do people often share in the community?
 • Do most people like to share the good news with others?
 • Do people like to hear good news from their friends?

Describe another city you would like to stay for a short time. You should say:

 • where the city is
 • whom you will go there with
 • what you will do there

and explain why you will stay there just for a short time 

 • Why do people sometimes go to other cities?
 • Why are historical cities popular?
 • Do you think tourists may come across bad things in other cities?

Describe a sport you enjoyed when you were young. You should say:

 • what it was
 • where you did it
 • who you did it with

and explain why you enjoyed it

 • Is it important to have a break during work or study?
 • What sports do young people like to do now?
 • Are there more activities for young people now than 20 years ago?

Describe a time when you missed or were late for a meeting. You should say:

 • when it happened
 • what happened
 • why you missed/were late for it

and explain how you felt about this experience 

 • Are you a punctual person?
 • Do you think it is important to be on time?
 • Do you always avoid being late?
 • Why are people often late for meetings or appointments?
 • Why do people miss important events?
 • Are people in your country often late for meetings?

Describe a person you have met who you want to work or study with. You should say:

 • who this person is
 • how you met this person
 • how long you have known him/her

and explain why you want to work/study with him/her

 • Why should children be kind to their classmates?
 • Can children choose their deskmates?
 • What matters most about a colleague’s personality?
 • Are good colleagues important at work?
 • What kind of people are popular at work?
 • Are knowledgeable people popular at work?

Describe something you would like to learn in the future. You should say:

 • what it is
 • how you would like to learn it
 • why you would like to learn it

and explain whether it’s difficult to learn it

 • What’s the most popular thing to learn nowadays?
 • At what age should children start making their own decisions? Why?
 • Which influences young people more when choosing a course, income or interest?
 • Do young people take their parents’ advice when choosing a major?
 • Besides parents, who else would people take advice from?
 • Why do some people prefer to study alone?

Describe a daily routine that you enjoy. You should say:

 • what it is
 • where and when you do it
 • who you do it with

and explain why you enjoy it

 • Should children have learning routines?
 • What are the advantages of children having a routine at school?
 • Does having a routine make kids feel more secure at school?
 • How do people’s routines differ on weekdays and weekends?
 • What daily routines do people have at home?
 • What are the differences between people’s daily routines now and in the last 15 years?

Describe a film character played by an actor or actress whom you admire. You should say:

 • who he/she is
 • what he/she looks like
 • what kind of movies she/he appears in

and explain why you admire this person

 • Are actors or actresses very interested in their work? Why?
 • Is being a professional actor or actress a good career?
 • What makes a good actor/actress?
 • What can children learn from acting?
 • What are the differences between actors or actresses who earn much and those who earn little?
 • What are the differences between acting in a theater and film?

Describe a historical period you would like to know more. You should say: 

 • when it was 
 • what you are interested in 
 • what you have known 

and why you would like to know more

 • How is history taught in Vietnam?
 • Is there any difference between teaching history through books and movies?
 • Why are there many children who do not like to learn history?
 • Do young people like historical stories in your country?
 • Do you think history matters in a country’s future development?
 • Are there other ways people can learn about history, apart from at school? How?
 • Do you think history will still be a school subject in the future? Why?

Describe an important text message you received. You should say: 

 • when it was 
 • who sent it to you 
 • what it was about 

and explain why the message was important to you

 • Do you think traditional letters are a good way to send messages?
 • In what situations is it better to make a phone call than send a message to someone?
 • In your country do people prefer to send an email or text messages?
 • Is technology having a negative impact on communication among people?

Describe a place you visited that was affected by pollution. You should say: 

 • where the place is 
 • what the pollution was 
 • why you went there 

and explain how you felt about the pollution

 • What kinds of pollution are serious in your country?
 • What can individuals do to protect the environment?
 • Why should the government be involved in environmental protection?
 • Is it important to teach students about environmental protection at school?
 • Do you think it is a good idea or a bad idea to relocate factories far from cities?
bộ đề dự đoán speaking Q1/2023
Bộ đề dự đoán Speaking part 2 & 3 Q1/2023

Tải file PDF full bộ đề dự đoán Speaking Q1/2023:

Xem thêm: Mách bạn 5 cách làm bài IELTS Speaking Part 2 dễ “như ăn kẹo”!

3. Hướng dẫn cách học với bộ đề dự đoán Speaking Q1/2023

Bộ đề dự đoán nêu trên đã giúp bạn giới hạn được phần nào nội dung ôn thi Speaking ở quý đầu tiên của năm 2023. Tuy nhiên, việc nắm được bộ đề dự đoán trong tay là chưa đủ để bạn có thể đạt được band điểm Speaking mong muốn. 

Để phát huy tối ưu công dụng của bộ đề này, bạn không nên chỉ dừng lại ở việc tham khảo mà cần kết hợp với việc luyện đề đều đặn và đúng cách. Sau đây là một số cách học bộ đề Speaking dự đoán mà bạn có thể vận dụng: 

 • Luyện tập liên tưởng và kết hợp các chủ đề liên quan khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Ví dụ, với câu hỏi về Sports (Thể thao), bạn có thể liên kết đến các chủ đề như Hobbies (Sở thích), Healthcare & Fitness (Chăm sóc sức khỏe & Thể hình),…
 • Học cùng một người bạn hoặc một giáo viên để có thêm động lực, được nghe góp ý và tiến bộ nhanh hơn.
 • Trong những giờ học cố định, bạn hãy tập nói như đang ở trong phòng thi thật, tức tính thời gian nói cho mỗi phần thi và chỉ trả lời mỗi câu hỏi một lần duy nhất. 
 • Tạo thói quen suy nghĩ sâu bằng tiếng Anh khi gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống hằng ngày, điều này sẽ giúp bạn tạo phản xạ tốt hơn trước các câu hỏi được nêu ra trong phòng thi thật.
 • Luyện nói bất cứ lúc nào có thể bên cạnh giờ học cố định, có thể là trong lúc nấu ăn, trong lúc tắm hay khi lướt mạng xã hội,…

5 phương pháp mà FLYER vừa gợi ý có thể áp dụng không chỉ với bộ đề dự đoán nêu trên mà còn với nhiều chủ đề khác nằm ngoài bộ đề này. Đừng quá phụ thuộc vào bộ đề dự đoán mà hãy tìm hiểu các phương pháp học hiệu quả, bởi điều này sẽ giúp bạn bình tĩnh và tự tin “cân” hết các đề trong phòng thi thật đấy!

Phần thi IELTS Speaking minh họa

4. Tổng kết  

Trên đây là bộ đề Speaking được dự đoán sẽ có mặt trong các đề thi IELTS Speaking quý 1 năm 2023. Tuy nhiên, bộ đề này chỉ mang tính chất tham khảo giúp bạn hạn chế cảm giác hoang mang và ôn luyện có định hướng hơn. Do đó, bạn không nên quá phụ thuộc vào bộ đề dự đoán mà hãy luyện tập với đa dạng chủ đề, kết hợp các phương pháp mà FLYER gợi ý để quá trình ôn luyện có hiệu quả hơn. Chúc bạn sớm đạt được band điểm Speaking mong muốn! 

Phòng luyện thi ảo IELTS online giúp bạn ôn luyện “trúng & đúng”!!

✅ Truy cập kho đề thi thử IELTS chất lượng, tiết kiệm chi phí mua sách/ tài liệu đáng

✅ Trả điểm & kết quả tự động, ngay sau khi hoàn thành bài

✅ Giúp học sinh tiếp thu tiếng Anh tự nhiên & hiệu quả nhất với các tính năng mô phỏng game: thách đấu bạn bè, bảng xếp hạng,…

Trải nghiệm ngay phương pháp luyện thi IELTS khác biệt!

DD

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ FLYER qua hotline 0868793188.

>>> Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Cat
Kim Cat
“Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.” – Henry Ford

Related Posts