Kiểm tra trình độ tiếng anh của bé! Có kết quả NGAY

Việc test trình độ tiếng Anh sẽ giúp bé hiểu chính xác trình độ của mình đang ở mức nào, rồi từ đó bắt đầu lên kế hoạch ôn tập vừa tầm với, đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu nhất. Hiểu rõ trình độ của bản thân qua các bài test tiếng Anh, chính là chìa khóa cốt yếu cho con tiến xa hơn trên hành trình học ngôn ngữ của mình.

Ngược lại, nếu không thực nắm rõ trình độ của con, có thể dẫn đến các hậu quả như lựa chọn khóa học tiếng Anh sai lầm, ngoài tầm với, lộ trình ôn tập phân bổ không hợp lý, khiến cho con chán nản, học kém hiệu quả, thậm chí là chán ghét tiếng Anh.

Vậy làm thế nào để biết được Tiếng Anh của con đang ở level nào?

Con nên học và thi bài thi level nào? Starters, Movers, hay Flyers?

Để trả lời cho những câu hỏi trên, FLYER đã thiết kế bài kiểm tra này để giúp con xác định trình độ tiếng Anh của mình. 

Về bài kiểm tra:

  • 30 câu hỏi
  • 20-30 phút

Tiếng Anh của con đang ở level nào?

Bài kiểm tra này được thiết kế để đánh giá sự hiểu biết của bé về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh. Con sẽ được yêu cầu đọc hoặc nghe kỹ từng câu hỏi và chọn câu trả lời mà con cho là đúng. Vào cuối bài kiểm tra, con sẽ được đánh giá trình độ  tiếng Anh hiện tại của mình. Con có thể sử dụng kết quả để tìm nội dung, các thử thách trên website Flyer.vn phù hợp với khả năng để luyện tập, phát triển khả năng tiếng Anh của mình và luyện tập chuẩn bị cho các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

BÀI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA BÉ

PART 1. CHOOSE THE BEST ANSWER.

1.

2.

3.

4.

5.

PART 2. MARY IS TALKING WITH HER FRIEND, DAISY. READ THE TEXT AND CHOOSE THE BEST ANSWER.

Daisy: What did you do last weekend, Mary?
Mary:

Daisy: Where do they live?
Mary:

Daisy: Wow, is it far from our city?
Mary:

Daisy: How did you get there?
Mary:

Daisy: Oh, was it a fun trip?
Mary:

Daisy: I would love to live in the countryside. 
Mary:

PART 3. READ THE TEXT. CHOOSE THE RIGHT WORDS AND WRITE THEM ON THE LINES.

TEA

Tea is one of the most popular drinks in the world. This well-known drink was found nearly five thousand years ago.

There are many different types of tea. Of them all, the two main types are green tea 1.   black tea. Green tea is made 2.   the plant called Camellia sinensis. Green tea is said to be good 3.   our health. Drinking tea properly may help drinkers recover from some illnesses., but drinking too much tea is unhealthy. According to some studies, drinking 4.   much tea daily may cause headaches, stomachaches, sleep problems and other issues.

There are 5.   ways to drink tea. Some people drink tea without putting anything in it. Some other people add sugar or milk into their green tea.

Examplewithofby
1andbywith
2inandfrom
3haveforwith
4totoosuch
5manyofmuch

PART 4. READ THE LETTER AND WRITE THE MISSING WORDS. WRITE ONE WORD ON EACH LINE.

Hi Vicky,

How are you enjoying your holiday in Australia? Is it as wonderful as you imagined?
Next month, my Dad 1.  start his new job in Singapore, so my family will have to move there soon. I’m feeling nervous and excited at the same time! I think I will have to learn many new things, like 2.  with chopsticks and speaking Chinese. I have been learning Chinese 3.  two months now and I think it is really difficult. I can speak a few sentences, but I still don’t remember how to write them. I hope that I will be able to read street signs and the menu at restaurants. I will also have to 4.  new friends and I hope that they will understand me when I speak Chinese to them.
I will be very sad to leave without saying goodbye to you. When are you coming back from your holiday? 5.  you like to have a picnic with me when you are back?

Please write back soon,
Jane

PART 5. READ THE QUESTION. LISTEN AND WRITE A NAME OR A NUMBER. THERE ARE TWO EXAMPLES.How many day was the girl in the camp for? 5

What's the camp’s name? Funny

1. How many children were there in the camp?
2. What’s the name of the girl’s friend?
3. How old is Lucy?
4. What school does Lucy go to?  School
5. Where does Lucy live? On road

PART 6. LISTEN AND WRITE. THERE IS ONE EXAMPLE:


Example: How does Jane go to school?
A. B. C.
Answer: B

1. What’s Sally doing right now?
A. B. C.

Answer:

2. What animal did Anna want to see?
A. B. C.
Answer:

3. What does Vicky look like?
A. B. C.
Answer:

4. What time did Sally get home?
A. B. C.
Answer:

5. What does Lily want for her birthday?
A. B. C.
Answer:


Bé nên học và thi bài thi level nào? Starters, Movers, hay Flyers?

Bài kiểm tra có 30 câu hỏi, mỗi câu hỏi tương ứng với 1 điểm.

So sánh kết quả bài thi của bé với bảng dưới đây để biết được tiếng Anh của con đang ở trình độ nào, phù hợp với việc luyện thi cho kỳ thi tiếng Anh nào.

Xin lưu ý rằng, bài kiểm tra chỉ cung cấp cho một khái niệm chung về trình độ tiếng Anh của bé. Đây không phải là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh và kết quả của bài kiểm tra này không thể sử dụng như chứng chỉ ngoại ngữ chính thức.

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Chi Linh
Chi Linhhttps://flyer.vn/
5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực học thuật Tiếng Anh, từng giảng dạy, luyện thi chứng chỉ tiếng Anh cho học sinh tiểu học và công tác tại các tổ chức giáo dục có uy tín như Language Link. Đam mê của mình là tạo ra những nội dung học sáng tạo, gần gũi và không gây nhàm chán cho học sinh.

Related Posts