Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M” hay nhất bạn nên biết 

Trước khi bắt đầu bài viết, FLYER có 1 thử thách nhỏ dành cho bạn đây:

Trong 1 phút, bạn hãy liệt kê các từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M” mà bạn biết.

Thử thách liệt kê các từ bắt đầu bằng chữ "M" mà bạn biết
Thử thách liệt kê các từ bắt đầu bằng chữ “M” mà bạn biết

Nếu bạn chỉ biết những từ đơn giản như “memory”, “mountain”, “meet”, … hoặc bạn chẳng thể liệt kê được 1 từ vựng nào thì đừng bỏ qua bài viết này nhé. FLYER sẽ giúp bạn tổng hợp danh sách từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M” với đầy đủ phiên âm và ngữ nghĩa để bạn bổ sung ngay vào vốn từ vựng của mình! Nào, hãy cùng bắt đầu học thôi!

1. Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M”

Dưới đây sẽ là danh sách các từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M” được phân chia theo loại từ, lần lượt là danh từ, động từ và tính từ do FLYER tổng hợp. 

1.1. Một số danh từ bắt đầu bằng chữ “M”

 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M”
Một số danh từ bắt đầu bằng chữ “M”
Danh từ bắt đầu bằng chữ “M”Phiên âmNghĩa
Machine/mə’∫i:n/Máy, máy móc
Magazine/,mægə’zi:n/Tạp chí
Mail/meil/Thư từ
Maintenance/’meintənəns/Sự giữ, sự duy trì
Majority/mə’dʒɒrəti/Phần đông, đa số
Man/mæn/Đàn ông, nam nhi
Manager/’mænidʒə[r]/Người quản lý, người điều hành
Manner/’mænə[r]/Cách xử sự, lối ứng xử
Map/mæp/Bản đồ
Market/’mɑ:kit/Chợ
Marriage/’mæridʒ/Hôn nhân, sự kết hôn
Master/’mɑ:stə[r]/Chủ, chủ nhân
Material/mə’tiəriəl/Vật liệu
Matter/’mætə[r]/Vấn đề, sự việc, chuyện
Meal/mi:l/Bữa ăn
Meat/mi:t/ Thịt
Media/’mi:diə/Phương tiện truyền thông đại chúng (truyền hình, báo chí, mạng xã hội, …)
Medicine/’medsn/Thuốc (để trị bệnh)
Member/’membə[r]/Thành viên
Memory/’meməri/Trí nhớ, ký ức
Men/men/(số nhiều của man) những người đàn ông, nam nhi 
Menu/’menju:/Thực đơn
Message/’mesidʒ/Lời nhắn, tin nhắn
Metal/’metl/Metal
Method/’meθəd/Phương pháp, phương thức
Milk/milk/Sữa
Million/’miljən/Triệu
Mind/maind/Đầu óc
Minister/’ministə[r]/ Bộ trưởng
Minute/’minit/– phút
– (số nhiều) biên bản 
Mission/’mi∫n/Sứ mệnh, nhiệm vụ
Mode/məʊd/Cách thức, phương thức, lối
Model/’mɒdl/Mô hình, mẫu mã
Mom/mɒm/Mẹ
Moment/’məʊmənt/Chốc, lúc, lát
Money/’mʌni/Tiền, tiền tệ
Month/mʌnθ/Tháng
Morning/’mɔ:niŋ/Buổi sáng
Mother/’mʌðə[r]/Mẹ
Motion/’məʊ∫n/Sự chuyển động
Motor/’məʊtə[r]/Động cơ, mô tơ
Mountain/’maʊntin/Núi
Mouth/maʊθ/Miệng, mồm
Movement/’mu:vmənt/Sự chuyển động, sự cử động
Movie/’mu:vi/Phim chiếu bóng
Muscle/’mʌsl/Cơ bắp
Museum/mju:’ziəm/Bảo tàng
Music/’mju:zik/Âm nhạc, nhạc
Tổng hợp các danh từ bắt đầu bằng chữ “M”

1.2. Một số động từ bắt đầu bằng chữ “M”

 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M”
Một số động từ bắt đầu bằng chữ “M”
Động từ bắt đầu bằng chữ “M”Phiên âmNghĩa
Magnify/’mægnifai/Phóng to, phóng đại
Maintain/mein’tein/Giữ, duy trì
Make/meik/Làm, chế tạo
Manage/’mænidʒ/Quản lý, điều hành, trông nom
Manifest/’mænifest/ Biểu lộ, bày tỏ, tỏ
Manipulate/mə’nipjʊleit/– thao tác (máy..)
– lôi kéo, vận động
Manufacture/,mænjʊ’fækt∫ə[r]/Chế tạo, sản xuất
Mar/mɑ:[r]/Làm hư, làm hỏng, làm hại
Mark/mɑ:k/– chỉ, đánh dấu (bóng)
– cho điểm; chấm
Marry/’mæri/Kết hôn, lấy vợ, lấy chồng
Mash/mæ∫/Nghiền
Mask/mɑ:sk/Đeo mặt nạ (vào mặt)
Match/’mæt∫/Xứng, hợp
Maximize/’mæksimaiz/ – làm tăng lên đến tột độ
– làm cực đại
Mean/mi:n/Có nghĩa [là]
Measure/’meʒə[r]/Đo
Mediate/’mi:dieit/Hoà giải, dàn xếp
Meditate/’mediteit/– suy ngẫm, trầm tư
– trù tính
Meet/mi:t/Gặp
Melt/melt/[làm] tan ra, [làm] chảy ra
Mend/mend/Sửa chữa, vá
Mention/’men∫n/Nói đến, kể đến, đề cập đến
Merge/mɜ:dʒ/Hoà lẫn, lẫn vào, nhập vào; sáp nhập
Might/mait/Có thể 
Migrate/mai’greit/Di trú (người, chim)
Mimic/’mimik/Nhại
Mince/mins/Băm, xay (thịt)
Mingle/’miηgl/Trộn lẫn, hoà lẫn
Minimize/’minimaiz/Giảm đến mức tối thiểu
Mislead/,mis’li:d/Làm cho (ai) nghĩ không đúng về
Miss/mis/– trượt, trệch, không trúng
– quên, không thấy được, không nghe được, không nắm được
– lỡ, bị trễ
Misunderstand/,misʌndə’stænd/Hiểu lầm, hiểu sai
Mitigate/’mitigeit/Giảm nhẹ, làm dịu bớt
Mix/miks/Trộn, trộn lẫn; pha lẫn
Moan/məʊn/Than vãn, rền rĩ, than phiền
Mobilize/’moubilaiz/Huy động, động viên
Mock/mɒk/Chế nhạo, nhạo báng
Modify/’mɒdifai/Thay đổi, sửa đổi
Modulate/’mɒdjʊleit/– biến điệu
– chuyển gam (nhạc)
– điều biến (sóng rađiô)
Monitor/’mɒnitə[r]/Quan sát, theo dõi
Motivate/’məʊtiveit/Thúc đẩy
Mount/maʊnt/Leo trèo
Mourn/mɔ:n/Than khóc, thương tiếc
Move/mu:v/Chuyển động, xê dịch
Multiply/’mʌltiplai/ Nhân
Muster/’mʌstə[r]/Tập hợp, tập trung
Tổng hợp các động từ bắt đầu bằng chữ “M”

1.3. Một số tính từ bắt đầu bằng chữ “M”

 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M”
Một số tính từ bắt đầu bằng chữ “M”
Tính từPhiên âmNghĩa
Macabre/mә’kɑ:brә/Rùng rợn
Machiavellian/,mækiə’ve-liən/[có] mánh khóe xảo quyệt 
Macho/’mæt∫əʊ/Hung hăng theo kiểu nam nhi
Mad/mæd/Điên
Maddening/’mædniη/Làm tức điên người; làm bực mình
Magenta/mə’dzentə/[có] màu fucsin, đỏ tía
Magic/’mædʒik/Có phép màu
Magical/’mædʒikl/[thuộc] ma thuật, có ma thuật
Magnanimous/mæg’næniməs/Hào hiệp
Magnetic/mæg’netik/[thuộc] nam châm
Magnificent/mæg’nifisnt/Tráng lễ, lộng lẫy
Maiden/’meidn/Cô gái, phụ nữ chưa có chồng
Main/mein/Chính, chủ yếu, quan trong nhất
Maintainable/men’teinəbl/ Có thể giữ được, có thể duy trì được
Majestic/mə’dʒestik/ Oai phong, hùng vĩ
Major/’meidʒə[r]/Lớn [hơn], trọng đại, chủ yếu
Make-believe/’meikbi,li:v/Giả bộ
Makeshift/’meik∫ift/Thay thế tạm thời
Maladjusted/,mælə’dʒʌstid/Không thích nghi được (vì có tâm lý không bình thường)
Male/meil/Trai; đực; trống
Malevolent/mə’levələnt/Hiểm ác
Malicious/mə’li∫əs/Hiểm độc, đầy ác tâm
Malignant/mə’lignənt/Thích làm điều ác, độc ác, có tâm ác
Malleable/’mæliəbl/Cái vồ; cái dùi đục
Mammoth/’mæməθ/Voi mamut (nay đã tiệt chủng)
Manageable/’mænidʒəbl/Có thể quản lý, điều hành, trông nom
Managerial/,mænə’dʒiəriəl/[thuộc] ban quản trị, [thuộc] giám đốc; [thuộc] người quản lý
Mandatory/’mændətəri/Bắt buộc
Mangy/’meindʒi/Bị ghẻ lở (chó…)
Maniacal/mə’naiəkl/Điên cuồng
Manic/’mænik/Buồn vui thất thường
Manipulative/mə’nipjələitiv/Thao tác lôi kéo, vận động
Man-made/,mæn’meid/Nhân tạo
Mannered/’mænəd/ Kiểu cách, cầu kỳ
Manual/’mænjʊəl/[thuộc] tay; làm bằng tay
Many/’meni/Nhiều
Marbled/’ma:bld/Có vân [như] cẩm thạch
Marginal/’mɑ:dʒinl/[thuộc] lề; ở lề
Marked/mɑ:kt/Rõ ràng, rõ rệt
Marketable/’mɑ:kitəbl/Có khả năng tiêu thụ ở thị trường
Married/’mærid/Đã kết hôn
Marvellous/’mɑ:vələs/Kỳ diệu
Masked/mɑ:skt/Mang mặt nạ, che mặt
Massive/’mæsiv/Đồ sộ, khổng lồ; rất lớn
Master/’mɑ:stə[r]/Chủ, chủ nhân
Masterful/’mɑ:stəfl/Hách, đầy quyền uy
Matchless/’mæt∫ləs/Vô song
Material/mə’tiəriəl/[thuộc] vật chất
Materialistic/mə,tiəriə’listik/Vật chất chủ nghĩa, duy vật chất
Maternal/mə’tɜ:nl/[thuộc] mẹ
Mathematical/,mæθə’mætikl/[thuộc] toán học
Matronly/’meitrənli/Đoan trang
Mature/mə’t∫ʊə[r]/Chín, trưởng thành
Maximum/’mæksiməm/Tối đa
Meager/’mi:gə/Gầy gò, khẳng khiu
Mean/mi:n/Ích kỷ, hẹp hòi 
Meaningful/’mi:niŋfl/Đầy ý nghĩa
Meaningless/’mi:niŋləs/Vô nghĩa
Measly/’mi:zli/Không ra gì
Measurable/’meʒərəbl/Đo được
Meaty/’mi:ti/Như thịt; có nhiều thịt
Mechanical/mi’kænikl/[thuộc] máy móc, [thuộc] cơ khí
Medical/’medikl/[thuộc] y khoa
Medicinal/mə’disinl/Có tính chữa bệnh; dùng làm thuốc
Meditative/’meditətiv/Suy ngẫm, trầm tư
Medium/’mi:diəm/Trung, trung bình, vừa
Medium-rare/’mi:diəm reə[r]/Tái chín (thịt bò)
Meek/mi:k/Hiền lành, nhu mì
Melancholy/’melənkəli/ U sầu
Mellow/’meləʊ/Ngọt dịu
Melodic/mə’lɒdik/[thuộc] giai điệu
Melodious/mə’ləʊdjəs/ Du dương, êm tai
Melodramatic/,melədrə’mætik/Lâm ly
Memorable/’memərəbl/Đáng ghi nhớ, không thể nào quên
Menacing/ˈmen.ɪ.sɪŋ/Hăm doạ; đe doạ
Menial/’mi:niəl/Phù hợp với người hầu (khó nhọc nhưng đơn giản)
Mental/’mentl/[thuộc] tâm thần, [thuộc] tinh thần
Merciful/’mɜ:sifl/ Nhân từ
Merciless/’mɜ:siləs/Nhẫn tâm, tàn nhẫn
Mercurial/mɜ:’kjʊriəl/– hay thay đổi (miêu tả về người hoặc tâm trạng của người đó)
– lanh lợi, nhanh trí
Mere/miə[r]/Chỉ là
Merry/’meri/Vui, vui vẻ
Messy/’mesi/Bừa bộn; bẩn thỉu
Metabolic/,metə’bɒlik/[thuộc] trao đổi chất
Metallic/mi’tælik/[thuộc] kim loại; như kim loại
MetaphoricMetaphoricẨn dụ
Meteoric/,mi:ti’ɒrik/[thuộc] sao băng
Meticulous/mə’tikjələs/Tỉ mỉ
Mexican/’meksikən/ (thuộc) Mê-hi-cô
Microscopic/,maikrə’skɒpik/Rất nhỏ
Middle/’midl/Giữa
Middle-class/,midl’klɑ:s/Giai cấp trung lưu
Midweek/,mid’wi:k/Giữa tuần
Mighty/’maiti/Mạnh, hùng mạnh
Mild/maild/ Hoà nhã, dịu dàng
Militant/’militənt/Chiến đấu
Militaristic/,militə’ristik/Quân phiệt
Military/’milətri/[thuộc] quân sự, [thuộc] quân đội
Milky/’milki/– như sữa
– làm bằng sữa; pha sữa
Mincing/’minsiη/Õng ẹo, uốn éo
Mind-bending/maind bendiŋ/Nát óc, hóc búa
Mindful/’maindfl/Quan tâm, chăm sóc
Mindless/’maindləs/Không cần đến trí thông minh
Minimal/’miniməl/Tối thiểu
Minimum/’miniməm/Tối thiểu
Minor/’mainə[r]/Nhỏ [hơn], không quan trọng, thứ yếu
Minute/’minit/Rất chi tiết, chính xác
Miraculous/mi’rækjələs/Thần diệu, như có phép thần
Mirthful/’mɜ:θfl/Vui vẻ, cười đùa
Miscellaneous/,misi’leiniəs/Tạp, linh tinh
Mischievous/’mist∫ivəs/Tinh nghịch, tinh quái
Miserable/’mizrəbl/Khốn khổ
Miserly/’mɑizəli/Keo kiệt, bủn xỉn
Misguided/,mis’gaidid/Bị lầm lạc, bị sai lầm (trong suy nghĩ)
Misleading/,mis’li:diη/Làm cho lạc đường, làm cho lạc lối; lừa dối, lừa bịp
Mistaken/mis’teikən/Sai lầm (trong ý kiến)
Misty/’misti/Đầy mù, mù sương
Mixed/mikst/Pha trộn, lẫn lộn; ô tạp
Mnemonic/ni:’mɒnik/[thuộc] trí nhớ; giúp trí nhớ
Mobile/’məʊbail/Di động, động cơ, lưu động
Moderate/’mɒdərət/Vừa phải, phải chăng; có mức độ
Modern/’mɒdn/Hiện đại
Modest/’mɒdist/ Khiêm tốn, nhún nhường, nhã nhặn
Modular/’mɒdjʊlə[r]/Gồm nhiều đơn vị giáo trình (trong đó sinh viên được chọn một số)
Moist/mɔist/Ẩm, ẩm ướt
Moldy/’məʊldi/Phủ đầy meo mốc
Momentary/’məʊməntri/[trong] chốc lát, thoáng qua
Momentous/mə’mentəs/Rất quan trọng; rất nghiêm trọng
Monetary/’mʌnitri/[thuộc] tiền tệ
Money-grubbing/’mʌni ,grʌbiŋ/ Xoay xở làm giàu
Monopolistic/mə,nɒpə’listik/Nắm độc quyền
Monosyllabic/’mɒnəsi’læbik/Đơn tiết
Monotone/’mɒnətəʊn/Đều đều
Monotonous/mə,nɒtnəs/Đều đều; đơn điệu
Monstrous/’mɒnstrəs/– quái dị, quái đản
– gớm ghiếc, ghê tởm; tàn ác (tội ác…)
– khổng lồ
Monumental/,mɒnjʊ’məntl/[thuộc] đài kỷ niệm, [thuộc] công trình kỷ niệm, [thuộc] công trình kỷ niệm
Moody/’mu:di/– có tâm tính thay đổi thất thường
– cáu kỉnh; ủ rũ
Moral/’mɒrəl/[thuộc] đạo đức. [thuộc] luân lý
Moralistic/mɒrə’listik/(thường xấu) khắt khe về mặt đạo đức
Morbid/’mɔ:bid/– bệnh tật, ốm yếu
– bệnh hoạn, không lành mạnh
Mordant/’mɔ:dnt/Chua cay, cay độc
Moronic/mə’rɒnik/Trì độn, ngờ nghệch
Morose/mə’rəʊs/Rầu rĩ, ủ ê
Mortal/’mɔ:tl/Chết, phải chết, không thể sống mãi
Motherly/’mʌðəli/[thuộc] mẹ; như của mẹ
Motionless/’məʊ∫nləs/Không cử động, không nhúc nhích
Motivated/’məʊtiveitid/Được thúc đẩy
Motor/’məʊtə[r]/Động cơ, mô tơ
Mountainous/’maʊntinəs/– [có] lắm núi
– to; cao như núi
Mournful/’mɔ:nfl/Buồn rầu, ảm đạm; thê lương
Mouthwatering/’maʊθ,ɔ:təriη/ Làm thèm nhỏ dãi (món ăn)
Movable/’mu:vəbl/Có thể di động
Moving/’mu:viη/Di động
gây xúc động, cảm động
Muddled/’mʌdl/Rối rắm, lộn xộn
Muddy/’mʌdi/– lấm đầy bùn
– lầy bùn, lầy lội
– xỉn, xám xịt, đục ngầu
Muffled/’mʌfld/Không nghe rõ vì bị chặn
Muggy/’mʌgi/Oi bức
Multipurpose/’mʌlti’pə:pəs/Vạn năng, có thể dùng vào nhiều mục đích
Mundane/mʌn’dein/Tầm thường, vô vị
Municipal/mju:’nisipl/[thuộc] thành phố, [thuộc] đô thị
Munificent/mju:’nifisnt/Hào phóng
Murky/’mɜ:ki/Tối tăm, u ám
Muscular/’mʌskjʊlə[r]/[thuộc] bắp thịt, [thuộc] bắp cơ
Mushy/’mʌʃi/– mềm, xốp
– (nghĩa bóng) yếu đuối, uỷ mị, sướt mướt
Musical/’mju:zikl/[thuộc] nhạc, [thuộc] âm nhạc
Musky/’mʌski/ Có mùi xạ, thơm như xạ
Muslim/’mʊzlim/[thuộc] Hồi giáo
Musty/’mʌsti/Ẩm mốc; có mùi mốc
Mute/mju:t/Câm, lặng thinh
Muted/mju:tid/– khẽ và không rõ (âm thanh)
– thầm lặng, ngầm
Mutinous/’mju:tinəs/Tạo phản, nổi loạn
Mutual/’mju:t∫ʊəl/Lẫn nhau, qua lại, hỗ tương
Mysterious/mis’tiəriəs/Huyền bí, bí ẩn
Mystic/’mistik/– huyền bí, thần bí; bí ẩn
– kinh dị
Mystical/’mistikl/– huyền bí, thần bí; bí ẩn
– kinh dị
Mythical/’miθikl/– [chỉ] có trong huyền thoại
– hoang đường, tưởng tượng
Tổng hợp các tính từ bắt đầu bằng chữ “M”

2. Tổng hợp các thành ngữ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M”

Bên cạnh việc học từ vựng, bạn cũng đừng quên học các thành ngữ tiếng Anh nhé. 

 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M”
Một số thành ngữ bắt đầu bằng chữ “M”
Thành ngữ bắt đầu bằng chữ “M”Nghĩa
Mad as a cut snakeTâm trạng cáu kỉnh, cực kỳ giận dữ đến nỗi không thể dịu lại
Mad as a March hareĐiên rồ
Mad as a wet henTức giận, nổi cáu
Made one’s flesh creepCảm thấy ghê tởm, khó chịu
Mailed fistVũ lực, bạo lực
Make a better fistLàm tốt, được việc hơn ai
Make a capital ofKiếm lợi lộc, kiếm chác ở ai đó; lợi dụng
Make a fortuneLàm giàu, gây dựng gia tài 
Make a livingKiếm sống, mưu sinh, làm ăn
Make a mess ofLàm rối tung hết lên
Make a mountain out of a molehillViệc bé xé ra to
Make a pig’s earLàm việc cực kỳ tệ, dở, sai; vụng về; phá hỏng
Make a pitchThuyết phục mọi người ủng hộ bạn
Make a rod for one’s own backGậy ông đập lưng ông
Make a song and danceTạo một vấn đề lớn; làm phiền một điều gì không quan trọng
Make a virtue out of necessityBất đắc dĩ phải làm, cực chẳng đã
Make ends meetKiếm đủ tiền để sống, không mắc nợ, hay là cân đối được số thu và số chi
Make light ofXem như là không quan trọng
Make one’s dayLàm cho ngày của tôi tốt hơn
Man in the streetMột người bình thường, người trung bình
Man of his wordNgười đàn ông luôn giữ lời, luôn thực hiện đúng với lời hứa của mình
Man’s best friendChó/cún
Manna from heavenSự giúp đỡ/hỗ trợ bất ngờ khi đang trong hoàn cảnh khó khăn, không biết trước được
Many a slip twixt cup and lipNhiều khó khăn; những điều không ngờ đến có thể xảy ra
Move outChuyển nhà hoặc rời đi đến một nơi khác
March to the beat of one’s own drumHành động/ hành xử khác (thường là không phù hợp) với tiêu chuẩn xã hội hay các quy tắc thông thường hoặc hành xử khác với người khác
Mare’s nestPhát minh hão huyền, tình trạng lộn xộn, rối rắm
Mark one’s words(hãy) nhớ lời tôi nói (đấy)
Matter of life and deathVấn đề cực kỳ nghiêm trọng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, hoặc một tình huống có thể gây chết người
May-December romanceMối quan hệ hoặc cuộc hôn nhân có khoảng cách tuổi tác lớn giữa người cực trẻ và người lớn tuổi
Mealy-mouthedĂn nói ngọt ngào, ăn nói ngọt sớt, màu mè
Mean businessThực sự có ý định (chứ không nói đùa)
Meat and drinkNguồn hạnh phúc của ai
Meat and potatoesCác khía cạnh, yếu tố cơ bản nhất của sự việc
Meet someone halfwayGặp ai đó nửa đường
Meet one’s expectationsĐáp ứng kì vọng
Melt one’s heartLàm trái tim tan chảy
Melting potMột xã hội đa văn hóa và sắc tộc
Memory like a sieveTính mau quên
Memory like an elephantKhả năng có thể nhớ một việc gì đó dễ dàng và trong một thời gian dài, có trí nhớ tuyệt vời
Mend fencesCải thiện mối quan hệ
Mess with a bull, you get the hornsCó một mục tiêu thầm kín nào đó trong hành vi điên rồ của một người
Midas touchKhả năng kiếm tiền dễ dàng
Middle of nowhereỞ nơi đồng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy
Might and mainDùng hết sức lực có thể
Milk of human kindnessBản tính tốt đẹp, sự đồng cảm; lòng trắc ẩn thể hiện với người khác (nhân chi sơ, tính bổn thiện)
Milk runPhương pháp vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất từ nhà cung cấp đến cho khách hàng
Millstone around one’s neckGánh vác trách nhiệm nặng nề
Money burns a hole in one’s pocketKiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu
Money doesn’t grow on treesKhông nên tiêu pha quá nhiều tiền
More or lessÍt hoặc nhiều hơn, xấp xỉ, tương đối, gần bằng
Mother witTrí tuệ bẩm sinh
Mountain to climbCó một nhiệm vụ cực kì khó khăn gần như là không thể ngay trước mắt
Much ado about nothingChuyện bé xé ra to
Mud-slingingSự bôi nhọ, vu oan giá họa
Mum’s the word(yêu cầu ai) hãy giữ bí mật
Mutton dressed as lambCưa sừng làm nghé, ra vẻ mình trẻ dù đã có tuổi
My heart bleedsBuồn/đau khổ vì ai đang trải qua quãng thời gian khó khăn; cảm thông sâu sắc với ai
My heart goes out to someoneRất cảm thông, đau buồn, đồng cảm trước hoàn cảnh ai đó đang gặp phải
My way or the highwayLàm theo cách của tôi hoặc đừng tham gia vào, kiểu người bảo thủ với ý kiến của bản thân
Tổng hợp các thành ngữ bắt đầu bằng chữ “M”

Bên cạnh đó, bạn có thể học thêm 1 số từ bắt đầu bằng chữ “M” qua video sau nữa nhé:

3. Bài tập

Hãy thực hành với các bài tập sau để kiểm tra xem bản thân nhớ được bao nhiêu từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ M nhé!

3.1. Nghe đoạn audio sau và ghi từ vựng tương ứng

Listen and write down the words you hear.
Nghe đoạn audio sau và ghi từ vựng tương ứng

3.2. Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành 1 từ vựng/thành ngữ hoàn chỉnh

Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành 1 từ vựng/thành ngữ hoàn chỉnh

 1. MET ONE’S EXPECTATIONS
 2. MIRACLOUS
 3. MIISTER
 4. MAXIIZE
 5. MAKE A FRTUNE
 6. MET AND POTATOES
 7. MAJOITY
 8. MLK
 9. MISNDERSTAND
 10. MACH

3.3. Điền từ phù hợp vào chỗ trống sao cho câu có nghĩa

MYTHICAL – MILK – MOUTHWATERING – MAKE – MOVIE – MATURE – MEMORY – MILITARY – MY - MIRACULOUS

 1. heart goes out to all the residents in Central Vietnam whose houses have been damaged because of the heavy flood.
 2. How about watching a this Saturday?
 3. His recovery from death surprised the doctor. 
 4. My uncle went to the 15 years ago.
 5. Susan has to work extra hours to ends meet.
 6. The bakery sells croissants.
 7. My daughter has a like an elephant. She can remember everything I said!
 8. The unicorn is a creature, but many people believe it is real.
 9. Emily’s parents thought she was enough to live on her own.
 10. She is full of the of human kindness.

3.4. Luyện phát âm cùng các tongue twisters bắt đầu bằng chữ “M”

Trong tiếng Anh, “Tongue twisters” là những chuỗi từ dài, khó nói nhanh. Tuy nhiên, nếu luyện tập thường xuyên với Tongue twisters, bạn sẽ có phát âm rõ ràng và chuẩn chỉnh hơn đó! Hãy thử luyện tập ngay với 1 số tongue twisters bắt đầu bằng chữ “M” sau nhé!

1. Missing mixture measure.
2. Much mashed mushrooms.
3. The minx mixed a medicine mixture.
4. Might Mike makes marvelous munchies for Mary, Mitch and me.
5. Momone’s made me eat one’s M&M.
6. Margaret Qualley is on Margala hills.
7. Making mess most time, making mess most time.
8. Moses supposes his toeses are roses. But Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toeses aren’t roses. As Moses supposes his toeses to be.
9. Mary Mac’s mother’s making Mary Mac marry me. One’s mother’s making me maty Mary Mac, will I always be so merry when Mary’s taking care of me? Will I always be so merry when I marry Mary Mac?
10. Mummies munch much mush; Monsters munch much mush; Many mummies and monsters Must munch much mush.

3.5. Hãy thử sức với các câu đố vui sau nhé

What comes once in a minute, twice in a moment and never in a thousand years?

Why is it dangerous to put the letter "M" into the refrigerator?

I start with M and end with X. I have a never ending amount of letters. What am I?

4. Tổng kết

Bạn đã học thêm được bao nhiêu từ bắt đầu bằng chữ “M” qua bài viết này rồi? Bên cạnh việc học từ vựng, bạn cũng đừng quên làm các bài tập ở cuối bài để kiểm tra vốn từ vựng của bản thân nhé!

Hãy truy cập ngay vào Phòng luyện thi ảo FLYER nếu bạn đang cần một phương pháp học tập tiếng Anh vừa thú vị, vừa hiệu quả. Tại FLYER, các tài liệu, đề kiểm tra đều được chính đội ngũ FLYER biên soạn và thiết kế sát với đề thi/đề kiểm tra thực tế, giúp việc ôn luyện tiếng Anh của bạn hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, bạn còn có thể trải nghiệm giao diện và những tính năng mô phỏng game của FLYER, như bảng thi đua xếp hạng, mua vật phẩm,… kết hợp cùng đồ họa bắt mắt, sinh động, hứa hẹn sẽ giúp việc học tiếng Anh của bạn trở nên thú vị hơn nhiều.

Đừng quên tham gia vào nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL cùng FLYER để được liên tục cập nhật các tài liệu, đề thi mới nhất do chính FLYER biên soạn, bạn nhé!

>>> Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Truc Nguyen (Anna)
Truc Nguyen (Anna)
Truc is a fresh graduate from the University of Sunderland, Vietnam with a 7.5 IELTS overall band score. With her English proficiency, she wishes to support English learners in learning the language more effectively by curating comprehensible content on English knowledge. Feel free to check out other interesting posts in her profile that can be helpful for each and every English learning journey of anyone!

Related Posts