Cấu trúc “enough”: 3 cấu trúc “enough” cơ bản nhất giúp bạn “có đủ” tự tin trong giao tiếp

Cấu trúc “enough” là cấu trúc thường xuyên xuất hiện trong các bài kiểm tra hay trong những cuộc hội thoại giao tiếp hàng ngày. Thường gặp là thế, nhưng bạn có tự tin rằng mình nắm vững 3 cấu trúc cơ bản nhất của “enough” và cách phân biệt cấu trúc “enough” và cấu trúc “too” không? Nếu bạn bối rối trước câu hỏi trên thì đừng lo, bởi trong bài viết này, FLYER sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo cấu trúc “enough” chỉ trong “một nốt nhạc”. Cùng tìm hiểu nhé!

1. 3 ý nghĩa thông dụng nhất của “enough”

Cấu trúc enough
3 ý nghĩa thông dụng nhất của “enough”

“Enough” mang ý nghĩa “đủ, đầy đủ” (số lượng cần thiết).

Ví dụ:

Are there enough desserts for everyone?

Có đủ đồ tráng miệng cho tất cả mọi người không?

Ngoài ra, ”enough” còn biểu thị số lượng nhiều hơn mong muốn. 

Ví dụ:

Stop. You’ve made enough of a (= a lot of) mess already.

Dừng lại đi. Bạn đã làm mọi thứ đủ rối tung lên rồi. 

“Enough” cũng có thể hiểu là “khá”.

Ví dụ:

Peter’s good enough, but his brother is far better.

Peter khá giỏi, nhưng anh trai của Peter còn giỏi hơn. 

“Enough” có cách đọc là /ɪˈnʌf/

Cách phát âm “enough”

2. Cấu trúc “enough”

Có 3 cấu trúc “enough” được phân chia dựa theo 3 từ loại đi với “enough”, bao gồm tính từ, trạng từ và danh từ.  

2.1. Cấu trúc “enough” khi đi với tính từ

S + be + (not) + adj + enough + (for sb) + to V

Trong đó:

 • S: chủ ngữ
 • adj: tính từ
 • sb (somebody): ai đó
 • to V: động từ nguyên thể có “to”

Cấu trúc này được hiểu là “Chủ ngữ có/ không có đặc điểm gì đủ để (ai đó) làm gì”.

Cấu trúc enough
Cấu trúc “enough” khi đi với tính từ

Ví dụ:

 • Linda is tall enough to play basketball.

Linda đủ cao để chơi bóng rổ. 

 • The beach isn’t calm enough for the children to swim in.

Bãi biển không đủ lặng cho tụi trẻ bơi ở đó. 

Xem thêm: Tính từ trong tiếng Anh: Định nghĩa, chức năng và các cấu trúc QUAN TRỌNG

2.2. Cấu trúc “enough” khi đi với trạng từ

S + V + adv + enough + (for sb) + to V

Trong đó:

 • V: động từ
 • adv: trạng từ

Cấu trúc này có nghĩa “Chủ ngữ làm gì đó theo cách như thế nào, đủ để (ai đó) làm gì”.

Cấu trúc enough
Cấu trúc “enough” khi đi với trạng từ

Ví dụ:

 • She ran slowly enough for me to keep up with her.

Cô ấy chạy đủ chậm để tôi có thể đuổi kịp. 

 • She didn’t explain clearly enough for him to understand.

Cô ấy giải thích chưa đủ rõ ràng để anh ấy có thể hiểu được. 

Xem thêm: Trạng từ trong tiếng Anh: Tóm gọn đầy đủ kiến thức + BÀI TẬP

2.3. Cấu trúc “enough” khi đi với danh từ

S + V + enough + Noun + (for sb) + to V

Trong đó

 • V: thường là những động từ chỉ việc sở hữu
 • “noun” là danh từ. 

Cấu trúc này mang nghĩa “Chủ ngữ có đủ điều kiện gì đó (vật chất/ tinh thần) để (ai đó) làm gì”. 

Cấu trúc enough
Cấu trúc “enough” khi đi với danh từ

Ví dụ: 

 • They had enough food to serve 10 people. 

Họ có đủ đồ ăn để phục vụ 10 người. 

 • She didn’t have enough time to finish the tasks.

Cô ấy không có đủ thời gian để hoàn thành các công việc được giao. 

Lưu ý: Đối với cấu trúc “enough” đi với danh từ, “enough” cần đứng trước danh từ. Trong trường hợp nghĩa của câu đã đầy đủ, rõ ràng thì “enough” có thể không có danh từ kèm theo sau.

Ví dụ:

 • Has Linda had enough to eat?

Linda đã có đủ đồ để ăn chưa?

-> Trong trường hợp này, cả người hỏi và người trả lời đều biết được món mà Linda ăn, do đó “enough” không cần có danh từ (món ăn) theo sau. 

3. Cách dùng “enough” để nối câu 

Với các cấu trúc trên, bạn có thể dùng “enough” để liên kết giữa các câu. Trong trường hợp sử dụng “enough” để nối câu, bạn cần lưu ý các quy tắc dưới đây để tránh mắc phải các lỗi sai gây mất điểm đáng tiếc.

Cấu trúc enough
Cách dùng “enough” để nối câu

3.1. Quy tắc 1

Khi sử dụng “enough” với tính từ/ trạng từ/ danh từ để nối câu, nếu trước tính từ/ trạng từ là “too”, “so”, “very”, “quite”, “extremely”, “many”, và trước danh từ là “much”, “a lot of”, “lots of”, bạn cần lược bỏ những từ này, chỉ giữ lại tính từ/ trạng từ/ danh từ để kết hợp với “enough”.

Ví dụ:

 • He ran very fast. He could become the winner of the competition.

-> He ran fast enough to become the winner of the competition.

Anh ấy chạy đủ nhanh để trở thành quán quân của cuộc thi. 

-> Từ “very” trước tính từ “fast” bị lược bỏ, “enough” được dùng sau tính từ “fast” để nối câu. 

 • Linda has a lot of cakes. She can share it with the children.

-> Linda has enough cakes to share with the children.

Linda có đủ bánh để chia sẻ với bọn trẻ. 

-> Từ “a lot of” trước danh từ “cakes” bị lược bỏ, “enough” được dùng trước danh từ “cakes” để nối câu. 

3.2. Quy tắc 2

Khi sử dụng “enough” để nối câu, bạn có thể lược bỏ thành phần “for sb” trong trường hợp cả hai câu có cùng chủ ngữ.

Ví dụ:

She isn’t strong. She can’t lift that heavy box.

-> She isn’t strong enough to lift that heavy box.

Cô ấy không đủ khỏe để nâng chiếc hộp nặng đó.

-> Hai câu trên có cùng chủ ngữ “she”. Do đó, bạn có thể lược bỏ thành phần “for sb” khi nối câu với “enough”. 

3.3. Quy tắc 3

Trong trường hợp chủ ngữ của câu thứ nhất và tân ngữ của câu thứ hai cùng chỉ một đối tượng, bạn cần lược bỏ tân ngữ đó khi sử dụng cấu trúc “enough” để nối hai câu lại với nhau.

Ví dụ:

The house is too expensive. We can’t buy it.

-> The house isn’t cheap enough for us to buy.

Ngôi nhà không đủ rẻ để chúng tôi có thể mua. 

-> Tân ngữ “it” ở câu thứ hai thay thế cho “The house” (chủ ngữ của câu thứ nhất) – cùng một đối tượng. Do đó, bạn cần lược bỏ tân ngữ “it” khi nối hai câu với “enough”.

4. Phân biệt cấu trúc “enough” và cấu trúc “too”

Đều là những trạng từ chỉ mức độ của một tính chất hay sự vật nào đó, song hai cấu trúc “enough” và cấu trúc “too” lại có cách dùng và mang ý nghĩa khác nhau. Hãy cùng FLYER phân biệt rõ ràng hai cấu trúc này bên dưới để tránh gặp phải nhầm lẫn, sai lầm đáng tiếc trong bài kiểm tra sắp tới nhé!

Cấu trúc enough
Phân biệt cấu trúc “enough” và cấu trúc “too”
Cấu trúc “enough”Cấu trúc “too…to”
Cấu trúcS + V/to be  + adj/adv + enough + (for sb) + to VS + V/to be + too + adj/adv + (for sb) + to V
Ý nghĩaDiễn tả ý nghĩa đủ hay không đủ để làm gìDiễn tả ý nghĩa quá … không thể làm gì
Ví dụThis film is funny enough to make the kids laugh.
Bộ phim đủ thú vị để khiến bọn trẻ cười.
The shelf is too high for me to reach.
Giá sách quá cao để tôi có thể chạm đến.
Bảng phân biệt cấu trúc “enough” và cấu trúc “too”

Lưu ý: Khi động từ chính trong câu là động từ “to be” hoặc động từ liên kết như “seem”, “taste”, “feel”,… thì sau “too” sẽ đi kèm với tính từ.

Tìm hiểu thêm: Nắm chắc mệnh đề chỉ kết quả trong vòng 10 phút

5. Bài tập cấu trúc “enough” 

Welcome to your Bài tập cấu trúc enough

Bài 1: Nối hai câu thành một câu sử dụng cấu trúc “enough”

1. I haven’t got enough money. I can’t buy the car.

2. It’s cold. We can’t play football outdoors.

3. The fiction book is interesting. We can’t read it together.

4. These bananas aren’t ripe. They can’t eat them.

5. We were late. We couldn’t see the whole movie.

Bài 2: Sử dụng từ đã cho trong ngoặc và điền vào chỗ trống với “enough”

 1. Is there   in your tea? (sugar)
 2. I don’t feel   to go to work today. (good)
 3. Is there   to put these boxes? (space)
 4. The beach isn’t   to swim in today. (calm)
 5. Linda doesn’t have   to bake a cake. (eggs)

Bài 3: Nối hai câu thành một câu sử dụng cấu trúc “enough”

1. My sister is intelligent. She can do difficult exercises in a few minutes.

2. The book is so big. We can’t put it in the bag.

3. Peter is very kind. He helps me without asking anything.

4. Linda didn’t have enough money. She couldn’t pay the bill.

5. We had little vegetables. We couldn’t eat them until the weekend.

Bài 4: Chọn đáp án đúng nhất

1. This apartment isn't _____ for them if they get a child.

2. They weren't ____ to catch the thieves.

3. They didn't sell ____ for us to buy.

4. Helen didn't do ____ to pass the exam.

5. We didn’t get ________, so some of us had to stand.

Bài 5: Ghép hai câu đơn dưới đây thành một câu hoàn chỉnh, sử dụng cấu trúc too… to

1. It was very noisy outside. I couldn’t hear what you were talking about.

2. He is poor. He couldn’t buy anything to eat.

3. She is very busy. She doesn’t have free time to relax and do what she likes.

4. His score is extremely low. He can’t win the competition.

5. He is too young. He can't attend this class.

Kiểm tra trình độ trên phòng thi ảo FLYER

6. Tổng kết

Như vậy, có 3 cấu trúc “enough” dựa theo 3 từ loại đi kèm với “enough”, bao gồm tính từ, trạng từ và danh từ. Với 3 cấu trúc này, bạn có thể dùng “enough” để liên kết giữa các câu theo một số quy tắc nhất định. Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn có thể tự tin áp dụng “enough” trong các tình huống giao tiếp hàng ngày và chinh phục điểm số cao nhất trong các kỳ thi sắp tới. FLYER chúc bạn học tốt và sớm thăng hạng trình độ tiếng Anh của mình nhé!

Ba mẹ mong muốn con rinh chứng chỉ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh trên Phòng thi ảo FLYER – Con giỏi tiếng Anh tự nhiên, không gượng ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyênm,,,

Học hiệu quả mà vui với tính năng mô phỏng game độc đáo như thách đấu bạn bè, games từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

Theo sát tiến độ học của con với bài kiểm tra trình độ định kỳ, báo cáo học tập, app phụ huynh riêng

Tặng con môi trường luyện thi tiếng Anh ảo, chuẩn bản ngữ chỉ chưa đến 1,000VNĐ/ngày!

Tìm hiểu thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hoa
Thanh Hoa
"Do small things with great love"

Related Posts