Bài luyện IOE lớp 3 – Phần 2

  0

  Bài tập luyện các dạng câu hỏi trong đề thi IOE lớp 3 - Phần 2

  3. Can you count _______ one to twenty?

  5. Which sentence is true?

  6. May I go out? - __________________

  7. Minh gets up ______ seven o'clock every day.

  8. What would you like to drink? - __________.

  9.

  10. Which sentence is CORRECT?

  Previous article Bài luyện IOE lớp 3 – Phần 1
  Next article Bài tập choose to V hay V-ing
  Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.