Bài tập trợ từ, thán từ 1

  0
  1. An interjection is:

  2. An interjection is often followed by:

  3. Select the interjection:

  4. Interjections are used to express a sentiment such as surprise, disgust, joy, excitement, or enthusiasm. True or false?

  5. Select the sentence with an interjection:

  6. Select the interjection that is a sound:

  7. Select the interjection that express pain:

  8. Select the interjection that express surprise:

  9. Select the interjection:

  10. Select the interjection that is a sound:

  11. Select the interjection that expresses hesitation:

  12. Select the sentence with an interjection:

  13. Select the sentence with an interjection:

  14. Select the interjection:

  15. Select the sentence with an interjection:

  Previous article Bài tập về các loại câu trong tiếng Anh 3
  Next article Bài tập về cách dùng some và any
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.