Bài tập về các loại câu trong tiếng Anh 1

  0
  1.  Do you drink milk daily?

  2. Stars are twinkling in the sky.

  3. A! What a lovely rose.

  4. Let us go for a river bath.

  5. Don’t do that again or you’ll be in trouble.

  6. The train is not running on time.

  7. Where has Bill gone?

  8. Call in the doctor please.

  9. Keep quiet.

  10. I like this book.

  Previous article Bài tập ôn luyện mệnh đề trong tiếng Anh
  Next article Bài tập Liên từ trong tiếng Anh
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.