Bài tập 1: Dùng “too…to” kết hợp hai câu lại:

  0

  Bài tập 1: Dùng “too…to” kết hợp hai câu lại:

  Name
  Email
  1. The place was very noisy/I couldn’t hear anything properly.

  2. The task was very difficult./I could not do it without help.

  3. It was very hot. /We did not want to go out.

  4. He earns very little./ He cannot keep his family in comfort.

  5. I know him very well./ I like him.

  6. She was very anxious about her husband./ She could not think about anything else.

  7. She is very clumsy./ She cannot handle glassware carefully.

  8. He is very proud. /He will not ask for help.

  9. She is very old. /She cannot live without help.

  10. He is very old. /He cannot work.

  Previous article Chọn đáp án đúng:
  Next article Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho những câu sau:
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.