Bài tập 1: Dùng “too…to” kết hợp hai câu lại:

    0

    Bài tập 1: Dùng “too…to” kết hợp hai câu lại:

    Previous article Chọn đáp án đúng:
    Next article Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho những câu sau:
    Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.